[bvi]

Ігрова діяльність

Види ігор в ЗДО

Вид Мета Орієнтовний перелік
Сюжетно-рольові – сприяти урізноманітненню тематики сюжетно-рольових ігор,
підтримувати спільне творче розгортання ігор за сюжетами, які
грунтуються на життєвому досвіді дітей та їхніх уявленнях про
довкілля- розширювати уявлення про різні способами рольової
поведінки, вдосконалювати вміння встановлювати множинні
рольові зв’язки, переходити від однієї ролі до іншої – спонукати до самостійного створення задуму, розгортання
сюжету, розподілу та виконання взятих на себе ролей, ігрових
дій, регулювання ігрових та реальних міжособистісних взаємин,
аналізу досягнутих результатів тощо– активізувати дитячу уяву і стимулювати творчість шляхом
введення в один сюжет реальних і вигаданих персонажів, заміни
знайомої сюжетної лінії на нову, розширення діапазону ролей,
збільшення кількості учасників тощо
«Сім’я», «День народження», «Магазин», «Будинок моди», «Салон краси»,
«Автомайстерня», «Пілоти», «Машиністи потяга», «Пошта», «Школа», «Будівельники»,
«Пожежники», «Лікарня», «Аптека», «Бібліотека», «Телебачення», «Кінотеатр»,
«Кіностудія», «Дослідники космосу», «Дослідники підводних світів», «Астрономи»
Будівельно-конструктивні – стимулювати інтерес до відображення широкого кола об’єктів навколишнього світу, використовуючи попередньо набутий
досвід конструкційно-будівельної діяльності з різними конструкторами, природними та штучними матеріалами- розвивати конструкційні здібності (вміння планомірно розглядати предмети і споруди, виокремлюючи основні складові
конструкції, їх співвідношення за розміром, формою, розміщенням; створювати власні роботи за зразком, умовою, за задумом, планом-схемою; добирати потрібний матеріал, деталі; використовувати різні способи створення будівлі та елементи
оздоблення)– сприяти розвитку мислення, зокрема просторового, уяви, мовлення, сенсорних та моторних навичок

– вчити дітей діяти послідовно, злагоджено з іншими учасниками, аналізувати результати власної та спільної діяльності

«Будуємо міст», «Багатоповерхові новобудови», «Казковий будинок», «Річковий
порт», «Аеропорт», «Космодром», «Трек для
мотогонок», «Залізниця», «Вокзал», «Зоопарк», «Ферма», «Ігровий майданчик»,
«Автомийка», «Фабрика меблів», «Дитячий садок майбутнього», «Місто мрій», «Наша вулиця», «Палац казок», «Котеджне містечко», спорудження різних конструкцій із природних матеріалів (снігу, піску, каміння)
Театралізовані – заохочувати дітей до розігрування відомих та нових сюжетів за змістом і мотивами літературних творів, зокрема казок та інших
жанрів усної народної творчості- ознайомлювати з різними видами театру (театр образних іграшок, театр-рукавичка, пальчиковий, тіньовий, маріонетковий, театр на фланелеграфі, театр бі-ба-бо, театр
магнітних іграшок тощо) та властивими їм способами відтворення образів і подій конкретного художнього твору– удосконалювати вміння розігрувати постановки, навчати емоційно та інтонаційно виразно характеризувати персонажів,
відображати їхні рольові дії та взаємини, виявляти власне ставлення до персонажів та їхніх вчинків

– підтримувати своєрідність відтворення кожною дитиною різних імітаційних рухів та емоційних станів персонажів

– розвивати відповідальне ставлення до самостійного добору і створення потрібної атрибутики, оформлення імпровізованої
сцени або розміщення декорацій, реквізиту

– стимулювати розвиток дитячої творчості, формувати  художньо – естетичні смаки та вподобання

«Ходить гарбуз по городу», «У зимовому лісі», «Колобок», «Рукавичка», «Кіт, цап та баран», «Котик і півник», «Лебідь, щука і
рак», «Пан Коцький», « М ух аЦо коту х а», «Кицьчин дім», «Школа світлофора Моргайка»
Дидактичні -сприяти прояву пізнавальної активності, розвитку сприймання(через дію різних аналізаторів: зорового, слухового,
смакового, тактильного), логічного мислення, активного мовлення, пам’яті, уяви- спонукати до узагальнення і закріплення у ході гри набутих дітьми уявлень про явища й об’єкти довкілля– викликати інтерес до різних видів дидактичних ігор (словесних, музичних, настільно-друкованих, з іграшками і предметами), навчати виділяти їх з-поміж інших ігор, особливу увагу звертати на наявність правил і певних дій, які є обов’язковими для виконання всіма гравцями

– розвивати вміння з організації гри (зібратися для гри, обрати ведучого, розподілити ігрові обов’язки між гравцями,
контролювати й оцінювати власні дії та дії інших)

– спонукати до вигадування варіантів проведення гри, творчого та самостійного розв’язання ігрового завдання

– виховувати прагнення до якісного виконання правил та отримання позитивного результату гри

«Чарівна торбинка», «Коли це буває?», «їстівне – неїстівне», «Що змінилося?», «Пори року», «Добери пару», «Уважним будь!»,«Хто більше запам’ятає?», «Який за порядком», «Дні тижня», «Геометрична мозаїка», «Знайди за описом», «Визнач напрямок», «Потрібно – не потрібно», «Де що росте?», «Скажи навпаки», «Впізнай за описом», «Хто де живе?», «Кому що потрібно для роботи?», «Магазин», «Виправ помилку»
Рухливі – забезпечувати потребу дитини в достатній руховій активності

– сприяти розвитку основних рухів (ходьба, біг, стрибки, лазіння, повзання, метання, кидання), рівноваги, окоміру та фізичних
якостей, удосконаленню рухових навичок та вмінь

– навчати дотримуватися відповідних правил, запам’ятовувати і точно відтворювати хід рухливої гри, її текст (за наявності)
розвивати здатність до відтворення знайомих рухів у різних ігрових ситуаціях, заохочувати до імпровізації та вигадування нових варіантів гри

– спонукати до самостійності у підготовці місця для гри, ігрового обладнання, інвентарю, атрибутів, розподілі ігрових ролей, поділу на команди

– виховувати почуття колективізму, товариськості, справедливості під час владнання конфліктних ситуацій, підбиття підсумків та визначення переможців; заохочувати до прояву позитивних емоцій (радості від спільної перемоги, успіхів товаришів і суперників по грі, задоволення від самого процесу гри разом із друзями)

Ігри з бігом: «Парний біг», «Мишоловка», «Гуси-лебеді», «Птахи і зозуля», «Квач»,
«Кваче, бери.стрічку!», «Карасі і щука», «Перебіжки», «Хитра лисиця», «Зустрічні перебіжки», «Витівники», «Швидко візьми,
швидко поклади», «Совонька», «Чия ланка швидше збереться?», «День і ніч».
Ігри зі стрибками: «Хто краще стрибне», «Вудка», «3 купини на купину», «Жаби і чапля», «Вовк у рову», «Класики», «Коники», «Не потрап!».Ігри з повзанням і лазінням: «Ведмідь
і бджоли», «Переліт птахів», «Ловіння мавп», «Пожежники на навчанні».Ігри з метанням, киданням і ловінням: «Мисливці та зайці», «М’яч ведучому», «Хто
найвлучніший», «Мисливець і звірі», «Серсо», «Літаючі тарілки».

Ігри-естафети: «Веселі змагання», «Естафета
парами», «Перевезення врожаю», «Городники», «Хто швидше побудує піраміду».

Ігри-забави: «Мотузка», «Біг зі зв’язаними ногами», «Півнячий бій», «Перетягни канат».

Інтелектуальні – викликати інтерес до розв’язання проблемних та логічних завдань
– удосконалювати основні мисленнєві операції (синтез, аналіз, порівняння, узагальнення, класифікація, абстрагування)- сприяти прояву яскравих інтелектуальних емоцій (здивування, сумніву, впевненості, здогадки, радості відкриття та успіху– розвивати винахідливість, допитливість, наполегливість та здатність самостійно розмірковувати і знаходити розв’язання
Кросворди, ребуси, загадки, метаграми, анаграми, шаради, чайнворди, шашки, шахи,
«Танграм», «Чарівні палички», квач, «кубик Рубіка», дивозмійка, головоломки, лабіринти, комп’ютерні ігри
Народні – формувати уявлення про різні види народних ігор (забави, рухливі, дидактичні)

– ознайомлювати з характерними особливостями народних ігор, їх правилами, основними сюжетами, ігровими діями

– вправляти у гармонійному поєднанні словесних фраз, мелодії, танцювальних рухів, елементів драматичної дії в іграх-хороводах та інших іграх сезонно-обрядового, соціально-побутового характеру

– привчати до широкого використання у самостійній ігровій діяльності малих ігрових фольклорних жанрів (закличок, примовлянок, лічилок, мирилок), народної іграшки

– розвивати почуття гумору, здорової змагальності, вміння розуміти виховну цінність народної гри

– виховувати інтерес до пізнання культурної спадщини рідного народу

«Сміх», «Грицю, Грицю, до роботи», «Подоляночка», «Дід Панас», «Пень», «Жали, жали женчики», «Котилася торба», «Вийди, вийди, Іванку», «Міцний горішок», «Хапай за
чуба», «Горить, палає», «Безкінечна гра», «Визволяй», народні загадки, небилиці тощо.