Меню на середу, 29.12.2021 Сніданок: каша молочна манна з какао присипкою, хліб з вершковим маслом, кавовий напій на молоці, фрукти свіжі (яблуко). Обід: борщ український, гуляш сегединський, кнедлі парові, компот, хліб пшеничний. Полуденок: пряник, йогурт. Вечеря: січеники рибні, картопляне пюре з маслом, салат з свіжої капусти, хліб, чай з лимоном.

Річний план роботи ЗДО №28 на 2020-2021 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

директор ЗДО №28

 Я. П. Горняк

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

закладу дошкільної освіти №28 загального розвитку

Ужгородської міської ради Закарпатської області

на 2020 – 2021 навчальний рік

 

Схвалено:

педагогічною радою ЗДО №28

протокол № 3 від 31 серпня 2020 р.

 

ЗМІСТ

І розділ.   Аналіз роботи закладу дошкільної освіти №28 за 2019 – 2020 навчальний рік. Завдання на 2020 – 2021 навчальний рік……………………….

 

ІІ розділ.  Методична роботи з кадрами……………………………………………

 

ІІІ розділ. Робота методичного кабінету…………………………………………..

 

ІV розділ. Організаційно-педагогічна робота……………………………………..

 

V розділ.  Адміністративно-господарська діяльність……………………………..

 

VІ розділ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей……………………

 

План роботи на оздоровчий період…………………………………………………

 

Додатки:

 

 1. Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей

 

 1. План спільної роботи ЗДО №28 та ЗОШ №3

 

 1. План музичних свят та розваг на 2020 – 2021 н. р.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПРО  ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №28

 

Повна назва дошкільного навчального закладу (за статутом) Заклад дошкільної освіти №28

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

Код ЄДРПОУ 35045548
Адреса закладу м. Ужгород, вул. Добролюбова, 4а
Телефон (0312) 64-10-37
E-mail zdo28uzhgorod@gmail.com
Адреса веб-сайту dnz28.edukit.uz.ua
Директор Горняк Яна Петрівна
Освіта директора (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ) Повна вища, базова вища

УЖНУ, 2007 р., еколог, викладач

Прикарпатський національний університет, 2010 р., початкове навчання

Дата заснування закладу 1974 р.
Дата реєстрації (перереєстрації), останньої редакції Статуту 2018 рік
Мова навчання Українська
Перелік навчальних програм Базовий компонент дошкільної освіти України, Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (2017)
Характеристика мережі:

 

І молодша група  – 13

Молодша група  №1– 24

Молодша група №2 – 28

Середня група №1 – 29

Старша група №1– 23

Старша група №2– 29

Всього: 146 дітей

Режим роботи закладу З 7.00 до 19.00

 

І. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗДО ЗА 2019 – 2020 Н.Р.

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за 2019/2020 навчальний рік.

Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради розрахований на 115 місць. Він є закладом освіти для дітей віком від 2 до 6 (7) років, який здійснює завдання щодо задоволення потреб у вихованні, навчанні та розвитку дітей дошкільного віку і проводить свою освітню діяльність відповідно до:

– Конституції України;

– Закону України «Про дошкільну освіту»;

– Положення про дошкільний навчальний заклад;

– Базового компоненту дошкільної освіти;

– Статуту ЗДО, затвердженого  рішенням ХХVIII сесії Ужгородської міської ради від 11.10.2018 р. №1289;

Правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО;

 Річного плану роботи на 2019 – 2020 навчальний рік;

– рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами та іншими розпорядчими документами начальника управління освіти Ужгородської міської ради, іншими нормативно-правовими актами.

Зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, інструктивно-методичними рекомендаціями МОН «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» № 1/9-419 від 02.07.19 року, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та парціальними програмами:

 1. «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);
 2. «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. Л.В. Лохвицька);
 3. 4. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.);
 4. «Дитина у світі дорожнього руху» (ред. 2016 р.) програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху / авт. О.Тимовський, І.Репік;

Пріоритетним напрямком діяльності методичної служби ЗДО на 2019/2020 навчальний рік вважалось: підвищувати рівень професійної компетентності педагогів щодо завдань і напрямів національно-патріотичного виховання дошкільників; продовжувати  формувати вміння застосовувати одержану інформацію в педагогічній діяльності; розширити знання педагогів про національні свята, традиції.

Відповідно до річного плану на 2019/2020 н.р. адміністрацією закладу постійно здійснювався контроль за організацією освітньо-виховної роботи, дотриманням режиму дня, якості планування, готовності педпрацівників до робочого дня, якості організації роботи щодо попередження дитячого травматизму тощо.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого розвитку упродовж 2019/2020 навчального року педагогічний колектив закладу  освіти спрямовував свою діяльність  на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, освітньо-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення наступних завдань:

 1. Створення належних умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через активне залучення дошкільників до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо.
 2. Продовжувати забезпечувати результативність та якість праці педагогів, направленої на реалізацію програмових завдань, застосування інноваційних методів та особистісно орієнтованого, гуманістичного, компетентнісного, інтегрованого підходів у всіх видах діяльності дітей.
 3. Здійснювати поглиблену роботу з розвитку в дошкільників патріотизму та позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з народними та календарними святами.
 4. Залучати до партнерської взаємодії членів родини з педагогічним колективом у проведенні туристичних походів, екскурсій, свят, розваг.

Аналіз результатів гурткової роботи

Варіативна складова змісту дошкільної освіти Базового компонента реалізується через  організацію роботи гуртків з англійської мови та образотворчої діяльності. Гурткова робота організовувалась за окремими програмами та календарним планом, керівники Горват А.К., Сугоняк В.Б. На кінець 2019/2020 навчального року  було охоплено гуртковою роботою 80 дітей, що становить 54,8 %  від загальної кількості дітей. Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідає визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 3 рази на тиждень. Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.

Робота з охорони життя і зміцнення здоровя дітей

Роботу даного напрямку у закладі здійснює старша медична сестра Лемак Т.І. План роботи медичної служби на 2019 – 2020 н.р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі. Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено листок здоров’я, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний аналіз захворюваності. Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводиться ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, плавання в басейні влітку. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри проводилися щоквартально.

В ЗДО запроваджене 4-разове харчування за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи. Персонал ЗДО додержується норм та правил щодо організації харчування дітей. Велика увага відводиться забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного двотижневого меню, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах.

Вартість харчування дітей становить 43 грн. в день. Систематичний контроль за станом харчування здійснюється директором Горняк Я.П., старшою медичною сестрою  Лемак Т.І.,  завгоспом Семен М.М. та комісією ради закладу. Результати контролю фіксуються у спеціальному журналі, обговорюються на виробничих нарадах, при завідувачеві, раді закладу, батьківських зборах.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи

Фізкультурно-оздоровча робота організовується під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для покращення самопочуття та рівня фізичного розвитку дитини.

Педагогічний колектив та медичний персонал систематично здійснював роботу з гігієнічного виховання (валеологія – заняття 1 раз у місяць (остання п’ятниця місяця), валеохвилинки, гігієнічна гімнастика після сну (щодня). Всі форми фізкультурно-оздоровчої роботи проводилися згідно режиму дня. Вихователі груп використовували  нетрадиційні методики, техніки для оздоровлення дітей: вправи з релаксації, пальчикову гімнастику, ходьбу по ребристій дошці, масажі (горіховий, пальчиковий), гімнастику пробудження. Протягом дня під час організованої навчально-пізнавальної діяльності з дітьми виконувалися малі форми активного відпочинку:  фізкультурні паузи на килимку, фізхвилинки.

Один раз на квартал в ЗДО проводиться  Тиждень безпеки життєдіяльності за такими розділами: «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина і побут»,  «Дитина та інші люди», «Здоров’я дитини».

Отже, робота медичної служби проводиться на належному рівні.

Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності  педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності. Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та передбачені в річному плані в розділі ІІ. Методична робота.

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ЗДО у 2019/2020 навчальному році можна відзначити як достатній. Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

Упродовж року проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку. Педагогічна освіта здійснювалась різнобічно: проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичного вивчення методичної, психологічної, педагогічної літератури, публікацій періодичних видань.

Педагоги закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, значно збільшилась кількість педагогів, які використовують інтернет джерела для пошуку інформації. А також педагоги ЗДО є активними слухачами Школи професійного зростання педагогічних працівників. Директором Горняк Я.П. та вихователем-методистом Басюк Л.В.  контролювалась та організовувалась систематична робота з якісної участі педагогів в усіх засіданнях методичних об’єднань міста.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Медична сестра», «Психолог дошкілля».

Протягом року підготовлено та проведено показові заняття:

Для вихователів ЗДО №28 провели:

– фізінструктор Хащівська Н.Г. – спортивна розвага «Ми завзяті козачата»

із дітьми старшої групи – 16.10.2019 р.

Заняття «В гостях у казки» з використанням методів і прийомів ТРВЗ для дітей середньої групи не проведено, оскільки вихователь Каменца А.І. звільнилася із займаної посади.

Заняття «Як подолати негативні емоції у старших дошкільників» – профілактика агресивної поведінки практичним психологом Губаль С.В. не проведене у квітні 2020 р., в зв’язку із запровадженням  загальнонаціонального карантину в Україні для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

На час карантину через загрозу епідемії коронавірусної інфекції COVID-19 в ЗДО №28 усіх працівників було переведено на гнучкий графік роботи та організацію дистанційної освітньої роботи.

На веб-сайті ЗДО у рубриці «Поради батькам» опубліковано консультацію для батьків «Як організувати дозвілля дитини під час карантину» та висвітлено перелік дитячих сайтів на допомогу батькам. У рубриці «Електронна бібліотека» розміщено посилання на  розвиваючі сайти для дітей українською мовою.

Педагоги ЗДО:

виготовили дидактичні ігри, наочний матеріал для організації освітнього процесу;

– здійснювали самоосвітню діяльність та підвищення кваліфікації, опрацьовуючи новинки фахової преси,  використовуючи інтернет джерела, переглядаючи вебінари на сайтах https://vseosvita.ua/webinar, https://naseminar.com.ua/, ознайомились із матеріалами методичного об’єднання педагогічних працівників ЗДО за посиланням https://drive.google.com/open.

– у вайбер-чатах для батьків вихователі всіх вікових груп розміщували теми занять, за якими батьки могли організувати бесіди, ігри, читання художніх творів, художньо-продуктивну діяльність з дітьми в домашніх умовах.

Педагоги ЗДО підготували відеозаняття для вихованців: Куруц М.Д. «Вітаємо наших матусь із святом» до Міжнародного дня матері, Дідик С.М. відео заняття з малювання з використанням нетрадиційних технік «Жовті кульбабки», практичний психолог Губаль С.В. – читання казки «Що полюбляють маленькі зайченята», вихователь Федак В.Я. підготувала із вихованцями відеоролик із привітанням мам із  святом та до Дня захисту дітей, керівник гуртка з образотворчої діяльності «Чарівні пальчики» Горват А.К. підготувала заняття з аплікації «Святкова листівка» – до Великодня, до Дня матері. Керівник гуртка з англійської мови Сугоняк В.Б. підготувала відеоролик із вихованцями старшої групи «Що я люблю?».

Отже, педагогічний колектив на достатньому рівні виконав зміст Базового компонента дошкільної освіти та завдання програми «Українське дошкілля».

Упродовж року значна увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей: відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, проводились сюжетно-рольові ігри, читання художніх творів, перегляд діафільмів та мультимедійних презентацій.

В ЗДО проведені тематичні тижні з БЖД:

–   Тиждень безпеки дорожнього руху – вересень;

– Тиждень знань з основ  безпеки життєдіяльності за такими тематичними днями: «Дитина і природа», «Дитина і побут», «Дитина і вулиця», «Дитина та інші люди», «Здоров’я дитини» – березень.

         Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019 – 2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

№ з/п Вид діяльності Планова кількість педагогів Фактична кількість педагогів
1 Курси підвищення кваліфікації
2 Атестація
3 Самоосвіта 16 16
4 Участь у роботі творчої групи 5 5
5 Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 16 16

           

            У 2019 – 2020 навчальному році у ЗДО №28 атестацію ніхто не проходив.

Станом на 1 вересня 2020 р. в закладі працює 16 педагогів.

Якісний склад педагогічного колективу за станом на 1.06.2020 р.

 • за рівнем освіти
Кількість педагогічних прцівників молодший спеціаліст бакалавр вища
16 4 1 11

Аналіз рівня освіти педагогічних працівників за статистичними підрахунками:

 • повна вища фахова педагогічна освіта – 4 (25 %)
 • повна вища педагогічна не фахова освіта – 7 (43,75 %)
 • бакалавр – 1 (6,25 %);
 • молодший спеціаліст – 4 (25 %).
 • за стажем роботи
Назва посади Молоді

спеціалісти

До 3-х р.

 

До 5 р.

 

5-10 р.

 

10-15 р.

 

15-25 р.

 

25-35 р.

Більше

35 р.

пенс.

Директор 1
Вихователь-методист 1
Вихователі 6 1 1 2 1 2
Фізінструктор
Психолог 1
Музкерівник 1
Всього 6 1 1 4 2 2

 

 • за результатами атестації
ВЗП Спеціаліст Спеціаліст

II категорії

Спеціаліст

I категорії

Спеціаліст

вищої категорії

Педзвання

«старший вихователь», «вихователь-методист»

2 5 2 3 3

Вищу кваліфікаційну категорію мають – 18,75 %, І категорію – 12,5 %, спеціаліст – 31,25 %, ВЗП – 12,5 %, педагогічне звання «старший вихователь», «вихователь-методист» – 18,75 %  педагогів. Не атестовані – 4 педагоги – молоді спеціалісти, стаж роботи до 3-х років, що становить 25 %.

Прийняті на роботу вихователі: Матлах О.М., Расулова М.М., Канюк М.П.,

Леп’як Д.Ю., Росоха А.І.

Ефективність і доцільність методичної роботи.

Для підвищення педагогічної майстерності педагогів адміністрацією були створені належні умови, організовані та проведені протягом навчального року такі заходи: педагогічні ради, семінари, методичні години.

Протягом року проведено засідання педагогічної ради:

 1. Тематично-настановча «На порозі нового 2019/2020 навчального року» –30.08.2019 р.
 2. Тематична «Патріотичне виховання дошкільників в умовах розвитку української державності» – 23.12.2019 р.
 3. Тематична «Збереження та зміцнення здоров’я, безпека життєдіяльності дитини» – 23.03.2020 р.
 4. Підсумкова педрада «Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності колективу ЗДО» – 25.05.2020 р.

            Під час підготовки до педагогічних рад організовувалися змістовні виставки методичних та наочних посібників для організації освітнього процесу, проводились хвилинки презентацій творчих знахідок педагогів. На засіданнях педагогічної ради розглядалися актуальні питання, заслуховувалася інформація про організацію освітньої діяльності в ЗДО, результати моніторингових досліджень, що сприяло удосконаленню освітнього процесу та розвитку творчої активності, підвищенню професійної майстерності педагогів.

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Обговорення питань, що розглядались на педрадах, супроводжувалось порівнянням із наявним станом освітньо-виховного процесу в ЗДО та можливостями покращення системи виховання та навчання дошкільників.

Протягом року проведені наступні групові форми роботи з педагогами:

 1. Семінар-практикум «Впроваджуємо патріотичне виховання в освітньо-виховну роботу закладу» – 25.11.2019 р., метою якого було підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення; розкриття необхідності посилення патріотичного виховання у ЗДО; удосконалення уміння і навичок педагогів щодо організації патріотичного виховання дошкільників; розширення та уточнення знань педагогів щодо принципів, методів, приймів і форм роботи з дітьми з основних напрямів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.
 2. Семінар-тренінг «Безпека життєдіяльності дошкільника» – 24.02.2020 р., метою якого було ознайомлення педагогів з проблемою розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку; розкриття теоретичних основ даного питання та вироблення практичних навичок. Ігрові та інтерактивні вправи під час тренінгу спонукали вихователів до командної роботи, удосконалення педагогічної майстерності педагогів щодо застосування інноваційних технологій у дошкільній освіті для розвитку творчої особистості дитини.

Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами.

Стан матеріально – технічної бази.

Протягом 2019/2020 навчального року в ЗДО проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази закладу.

Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ЗДО знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

З 01 листопада 2018 року всі заклади дошкільної освіти міста перейшли на самостійний бухгалтерський облік. В штат закладу ввели посаду головного бухгалтера.

У період з 02.01.2020 до 30.06.2020 року на фінансування ЗДО№28 витрачено:
Оплата праці:
– заробітна плата 1729748,5
– нарахування на заробітну плату 395973,8
Оплата енергоносіїв :
– водопостачання 7702,9
– електроенергія 74309
– дрова 184950
– харчування 77267
Оплата послуг, крім комунальних:
– дезстанція (дератизація) 8157
– дезстанція (визначення яєць та личинок гельмінтів в піску ) 2549
– дезстанція (визнач. температури та рівня освітлюваності) 1260,14
– телекомунікаційні послуги 2652
– обслуговування програми “Зарплата” 500
– обслуговування охоронної сигналізації 1980
– поточний ремонт кабінетів 14167
– вивіз сміття 4952
Матеріальні витрати:
– канцтовари 1200
– електронні ключі 2040
– будівельні матеріали для поточного ремонту 2246+2016+1190,22
– миючі засоби 4400+1052
– охоронна сигналізація 6000
– безконтактні термометри 10800
– медикаменти 2000

– господарські товари 1893+2880

– лампи в музичну залу 2780

– дезинфікуючі засоби 600+1334+1117

– ліжка 3-х ярусні 10 шт. 48500

– пральна машина 5798
ВСЬОГО: 2604014,56

Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами: капітальний ремонт харчоблоку, заміна огорожі, про що мною, керівником закладу, буде подано бюджетний запит на 2021 рік.

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась відповідно з річним планом роботи ЗДО.

Адміністрацією щоденно контролюється економія електроенергії, води, стан майна, обладнання, приміщень, території закладу. Уся діяльність персоналу регламентується наказами по ЗДО.

Своєчасно проводиться системний аналіз комплектування закладу дітьми, ведеться підготовка документів до організованого початку навчального року, проводиться тарифікація педагогічного персоналу. Адміністрацією щоденно контролюється економія електроенергії, води, стан майна, обладнання приміщень, територія закладу. Питання, пов’язані з охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами охорони життєдіяльності дітей, санітарних правил утримання приміщень, збереження майна закладу та дотримання здорового психологічного клімату в колективі вирішуються оперативно з урахуванням проблемних запитів.

Отже, план роботи ЗДО №28 у 2019/2020 н.р. можна вважати виконаним в повному обсязі.

Структура ЗДО у 2020/2021 н.р.: 

з/п

      Вікова група Кількість     дітей               Вихователі
1 І молодша група 20 Федак В.Я., Росоха А.І.
2 Молодша група №1 20 Мелеш О.О., Федак В.Я., Канюк М.П.
3 Молодша група №2 20 Гогна Н.В., Куруц М.Д., Чорнак Г.М.
4 Середня група №1 27 Штефанюк Д.Ю.
5 Середня група №2 25 Дідик С.М., Расулова М.М.
6 Старша група №1 34 Матлах О.М., Канюк М.П.

 

З метою  підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку  педагогічний колектив дошкільного навчального закладу і надалі спрямовуватиме свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

 ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЗДО НА 2020/2021 Н.Р.: 

 1. Формувати у дітей необхідні компетенції, навички самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 

 1. Збагачувати практичний досвід дітей через інтеграцію змісту освіти в різних видах дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової.

 

 1. Активізувати взаємодію педагогів з родинами вихованців у формуванні логіко-математичної компетентності дітей через гру, як провідний вид діяльності дитини.

 

 1. Забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот  відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

 

Методична проблема у 2020/2021 н. р. – забезпечувати методичний супровід зростання педагогічної майстерності вихователів з організації освітнього процесу на основі поєднання колективних, групових, індивідуальних форм взаємодії в навчально-пізнавальній діяльності, побудови довірливих взаємин між педагогами і дітьми; активізувати педагогів до роботи над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності.

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

№ п/п Зміст роботи

 

Дата Відповідальні Примітка
2.1

 

 

2.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

 

 

 

 

 

2.1.3.

 

 

 

Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогічних кадрів

З метою підвищення науково-теоретичного рівня та компетентності педагогів забезпечити участь педагогічних працівників у методичних заходах, засіданнях Школи професійного зростання педагогів ЗДО

 

Сприяти участі молодих педагогів у роботі міської Школи вдосконалення педагогічної майстерності молодого педагога на базі ЗДО №38

Забезпечити участь педагогів у методичних заходах:

–   методичне об’єднання педагогічних працівників ЗДО

–   Школа професійного зростання педагогічних працівників ЗДО

–   методичне об’єднання практичних психологів

– засідання у рамках проекту «Платформи наступності»

 

 

 

Упродовж року, згідно графіку методичної роботи управління освіти

Ужгород-ської міської ради

Горняк Я.П.

Басюк Л.В.

 

молоді спеціалісти

 

 

 

 

 

 

 

Басюк Л.В.

 

 

вихователі

Губаль С.В.

 

Басюк Л.В.,

Матлах О.М.

Канюк М.П.

2.2.

2.2.1.

 

 

2.2.2.

Семінари:

Сучасне заняття в закладі дошкільної освіти

 

Імідж сучасного вихователя ЗДО

 

 

20.10.2020

 

 

16.02.2021

 

Басюк Л.В.

 

Губаль С.В.

2.3.

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

5.

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

КОНСУЛЬТАЦІЇ:

 

Щодо організації діяльності ЗДО у 2020/2021 н.р. (лист МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411)

Дбаємо про моральне виховання дитини

Правове виховання дошкільників – обов’язкова умова формування життєвої компетентності дитини

Профілактика насилля в сім’ї

Навчання дітей дошкільного віку елементам грамоти

Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників

Релаксація – допомога в зміцненні і збереженні психіч­ного здоров’я дітей

Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нова українська школа»

Сучасні ігрові технології в ЗДО

 

 

02.09.2020

 

 

07.10.2020

 

4.11.2020

 

 

9.12.2020

20.01.2021

 

10.02.2021

 

 

17.03.2021

 

 

07.04.2021

 

 

 

12.05.2021

Горняк Я.П.

 

 

 

Басюк Л.В.

 

Дідик С.М.

 

 

 

Губаль С.В.

Куруц М.Д.

 

Басюк Л.В.

 

 

Губаль С.В.

 

 

 

Басюк Л.В.

 

 

Басюк Л.В.

2.4.

 

 

 

 

ВІДКРИТІ ПОКАЗИ:

 

Педагогічний вернісаж знахідок:

–         – інтегроване заняття з приорітетом сенсорно-пізнавального розвитку – із дітьми середнього дошкільного віку

–         – «Грамоти вчиться завжди знадобиться» –старшого дошкільного віку;

–         – «Мовленнєві перлинки для кожної дитини» із дітьми молодшого дошкільного віку

 

 

 

18.11.2020

 

 

 

 

16.12.2020

 

 

 

10.02.2021

 

 

Дідик С.М.

 

 

 

 

 

Куруц М.Д.

 

 

 

Мелеш О.О.

 

2.5.

2.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.

 

2.5.3.

 

 

2.5.4.

 

КОНКУРСИ:

Конкурс молодих спеціалістів з педагогічної майстерності «Педагогічна надія»:

Расулова М.М.

Матлах О.М.

Канюк М.П.

Федак В.Я.

Росоха А.І.

Гогна Н.В.

«Великодні сувеніри»

 

Участь вихованців у міському конкурсі дитячої творчості «До-ре-мі-фа-солька»

Участь кухарів у міському конкурсі-фестивалі «Ням-Ням Фест»

 

9-13

листопада

 

 

 

 

 

 

квітень

 

травень

 

 

 

молоді спеціалісти

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

Горват А.К.

 

музкерівник

 

 

травень

 

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

Виставка дитячих малюнків:

«Ужгород – перлина Закарпаття»

«Дивовижний світ осінньої казки»

«Новорічні візерунки»

«Писанки святкові-різнокольорові»

«Дитсадок – веселий дім»

 

 

вересень

жовтень

грудень

квітень

травень

2.7.

2.7.1.

 

 

2.7.2.

 

 

 

2.7.3.

 

 

 

 

 

САМООСВІТА

Проведення педагогічних годин, спрямованих на підвищення якості освітнього процесу.

Ознайомлювати педагогічний колектив із новинками науково-методичної літератури, фаховими періодичними виданнями

Проводити організаційні наради з метою ознайомлення з нормативно-правовими документами, державними стандартами у системі дошкільної освіти

 

 

Щовівторка

 

 

1 раз на місяць

 

 

1 раз на місяць

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

Басюк Л.В.

 

 

Басюк Л.В.

 

 

 

 

Горняк Я.П.

 

 

 

 

 

2.8.

2.8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4.

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ:

Тематично-настановча

«Дошкільна освіта: пріоритетні напрямки діяльності для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини»:

1.   Про виконання рішень попередньої педради.

2.  Підготовка груп до нового навчального року. 

4. Про організацію освітнього процесу в ЗДО на основі творчого підходу до реалізації чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей. Обговорення і затвердження плану роботи ЗДО на 2020 – 2021 н.р., форм планування освітньо – виховного процесу, режиму дня, розкладу організованої навчальної діяльності,освітніх програм.

5. Організація харчування в ЗДО.

6. Про атестацію та проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників у 2020 – 2021 н.р.

Тематична

«Сучасні підходи до створення розвивального  предметного середовища в ЗДО»:

1. Про виконання рішень попередньої педради.

2. Професійно вдосконалюємося: якими мають бути освітні осередки? (тест для самодіагностики)

3. Креативні підходи до створення розвивального середовища.

4. Розвивальне середовище для сенсорного розвитку дітей раннього віку

5. Створення умов для всебічного розвитку особистості та забезпечення інтелектуальних потреб дітей дошкільного віку шляхом оновлення розвивального середовища (довідка)

 

Тематична

«Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі ЗДО»

1. Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради

2. Організаційно-педагогічні умови побудови освітнього процесу на засадах інтеграції

3. Формування життєвої компетентності дошкільників під час інтегрованих занять

4. Особливості організації і проведення інтегрованого заняття

 

Підсумкова педрада «Результативність роботи педагогічного колективу у 2020/2021 навчальному році»:

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

2. Аналіз та обговорення організації роботи педагогічного колективу ЗДО у 2020/2021 н.р.

3. Результати моніторингу якості та результативності освітньої діяльності колективу ЗДО у 2020 – 2021 н.р.

4. Життєва компетентність дошкільника як складова формування шкільної зрілості майбутнього школяра в умовах Нової української школи.

4. Обговорення плану роботи на літній оздоровчий період.

 

 

 

31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басюк Л.В.

 

Горняк Я.П.

 

Басюк Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лемак Т.І.

 

Басюк Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

 

Басюк Л.В.

 

 

Горняк Я.П.

Федак В.Я.

 

Басюк Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басюк Л.В.

 

Горняк Я.П.

 

 

Матлах О.М.

 

Мелеш О.О.

 

 

 

 

 

 

Басюк Л.В.

 

Горняк Я.П.

 

 

Басюк Л.В.

 

 

 

Губаль С.В.

 

 

Горняк Я.П.

 

2.9.

2.9.1.

2.9.2.

 

2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

 

2.9.6.

 

ТЕМАТИЧНІ ТИЖНІ:

Ми веселі дошкільнята

Тиждень безпеки «Безпека на дорозі – безпека життя»

Тиждень права

Кольоровий тиждень

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»

Дні здоров’я (остання п’ятниця місяця)

 

 

21-25.09

11-15.11

13-17.04

09-13.12

05-09.10

листопад

 

25.09.2020

30.10.2020

27.11.2020

29.01.2021

26.02.2021

26.03. 2021

30.04. 2021

28.05. 2021

2.9.

2.9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТЕСТАЦІЯ

Забезпечити якісне проведення атестації педагогічних працівників:

– уточнити перспективні плани атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників;

– видати наказ по ЗДО про підготовку та проведення атестації;

– провести засідання атестаційної комісії;

– вивчити систему роботи педагогів, які атестуються;

– видати наказ по ЗДО за результатами атестації та ознайомити з ними педагогічний колектив.

 

Провести чергову атестацію

педагогічних працівників:

–         Мелеш О.О.

 

 

Упродовж року

 

 

Горняк Я.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

атестаційна комісія

 

2.10. КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА

Направити на курси підвищення кваліфікації при ЗІППО слідуючих педагогів:

– Басюк Л.В., вихователь-методист

– Мелеш О.О., вихователь

– Губаль С.В., пр. психолог

 

 

 

Згідно з планом роботи ЗІППО

 

 

 

 

Горняк Я.П.

2.11.

 

 

Діагностика, моніторингові дослідження:

звуковимова у дітей;

– функціонально-рухові тести;

– моніторинг набутих компетентностей дітей всіх вікових груп;

– діагностика психологічної готовності дитини до навчання у школі

 

 

 

01, 05

09, 01, 05

12, 05

 

 

03 – 05

 

 

вихователі

 

фізінструктор

вихователь-методист

вихователі

 

Губаль С.В.

 

ІІІ. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальні Примітка
3.1.

 

 

 

 

3.2.

 

 

3.3.

 

 

3.4.

 

3.5.

 

 

 

 

3.6.

 

 

 

 

3.7.

 

3.8.

 

Індивідуально-методична робота з педагогами з питань реалізації завдань освітніх програм, планування освітньо-виховного процесу

Систематично поповнювати інформаційними матеріалами куточок для батьків

Поповнення методичної бази матеріалами з досвіду роботи вихователів

Систематизація матеріалів з рубрики «На допомогу вихователям»

Оснащення методичного кабінету літературою, ілюстративними та демонстраційними матеріалами, зразками наочно-дидактичних посібників для роботи з дітьми.

Здійснити передплату на педагогічні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», комплект «Зразковий дошкільний заклад»

Виставка методичної літератури, періодичних фахових видань

Поповнити картотеку педагогічних видань, методичної літератури

 

протягом року

 

 

 

протягом року

 

протягом року

 

протягом року

протягом року

 

 

 

до жовтня

 

 

 

 

 

 

 

Басюк Л.В.

 

 

 

 

 

Басюк Л.В.

Губаль С.В.

 

вихователі

 

 

 

Басюк Л.В.

 

 

Горняк Я.П.

Басюк Л.В

 

 

 

Горняк Я.П.

 

 

 

 

 

Басюк Л.В.

 

Басюк Л.В.

 

 1. 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

з/п

Тема заходу Термін Відповідаль-ний Примітка
1. Оновити списки педагогічних кадрів до 01.09.2020 Соханич К.І.
2. Скласти розклад занять, гуртків до 01.09.2020 Басюк Л.В.
3. Вести картотеку методичних посібників та періодичних видань за відповідними рубриками постійно Басюк Л.В.
4. Продовжувати роботу над вдосконаленням  планування освітньо-виховної роботи протягом дня за режимними моментами постійно Басюк Л.В.
5. Організовувати виставку новинок методичної літератури та їх обговорення відповідно до завдань педагогічного колективу постійно Басюк Л.В.
6. Поповнювати методичний кабінет   дидактичним  матеріалом та посібниками постійно Горняк Я.П.

Басюк Л.В.

7. Привести у відповідність до змісту програми «Українське дошкілля»  оцінні картки для проведення педагогічного аналізу занять та режимних моментів постійно Басюк Л.В.

 

8.

8.1.

 

 

8.2.

Розробити методичні рекомендації:

«Сучасні підходи до створення розвивального  предметного середовища в ЗДО»

«Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі ЗДО»

 

20.12.2020

 

 

18.03.2021

Басюк Л.В.

 

Горняк Я.П.

9. Організувати фотовиставки:

«Ужгород – перлина Закарпаття»

«Дитсадок – веселий дім»

 

30.09.2020

27.05.2020

 

Басюк Л.В. вихователі

11. Оновлювати інформаційні матеріали на сайті ЗДО за відповідними рубриками постійно Басюк Л.В.
12. Організувати роботу з наступності в навчально-виховній роботі з дітьми між ЗДО і початковою школою постійно Басюк Л.В.
13. Організувати огляди-конкурси:

 

– готовність груп до нового навчального року

– «Казковий врожай» – вироби із природного матеріалу

– предметне розвивальне середовище

 

 

01.09.2020

 

19.10.2020

 

16.12.2020

 

 

вихователі

 

вихователі

 

вихователі

 

14. Організувати та скоординувати діяльність педагогів щодо поглибленої роботи над індивідуальною науково-методичною проблемою постійно Басюк Л.В.
15. Узагальнювати матеріали перевірок навчально-освітньої роботи Протягом року

 

Горняк Я.П.

Басюк Л.В.

16. Забезпечити участь педагогів у проведенні районних і обласних конкурсах, виставках-ярмарках педагогічних ідей і технологій Протягом року

 

Басюк Л.В.

 

 1. IV. ОРГАНІЗАЦІЙНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

з/п

Тема заходу Термін Відповідаль-ний Відмітка про

виконання

 

 

1.

 

 

 

Загальні батьківські збори

 

1. Пріоритетні напрямки роботи закладу дошкільної освіти в 2020/2021 н.р.

1.      2. Організація гурткової роботи

2.      3. Взаємодія батьків та педагогічного колективу ЗДО у роботі з попередження дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей

3.      4. Обрання складу ради закладу

4.      5. Різне

 

 

вересень

 

 

Горняк Я.П.

2. 1. Про підсумки роботи колективу з організації життєдіяльності дітей в ЗДО у 2020/2021 н.р.

2. Звіт директора про організацію роботи ЗДО та використання бюджетних коштів

3. Організація харчування дітей в літній оздоровчий період.

4. Різне

травень Горняк Я.П.

 

 

 

3. Провести спільні акції:

– «Закарпаттю – чисте довкілля» (благоустрій території ЗДО);

– «Ігрові майданчики»

протягом року
4.

 

 

Продовжувати роботу з соціально незахищеними сім’ями:

– скласти соціальний паспорт ЗДО;

– внести корекцію в соціальний паспорт ЗДО;

– подати списки дітей на надання пільг

протягом року  

 

 

 

5. Групові батьківські збори

 

І молодша група

1. Перший крок у дитсадок – родинний міст із питань перебігу адаптації дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти (зустріч за круглим столом)

2. Дитина пізнає світ: основні чинники пізнавальної та творчої активності малюка

3. Роль сенсорного виховання у розвитку особистості дитини раннього віку

 

Молодша група

1.     1. Завдання і зміст організації освітнього процесу з дітьми 4-го року життя відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

2.     2. Логіко-математичний розвиток дитини молодшого дошкільного віку

3. Моя сім’я – що може бути дорожче!

1.

Середня група:

3.     1. Завдання і зміст організації освітнього процесу з дітьми 5-го року життя відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

2. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят

3. Моральне виховання дошкільника в родині та дошкільному закладі

 

Старша група:

1. Готуємося до школи разом: спільна робота ЗДО та сім’ї у формуванні життєвої компетентності дитини старшого дошкільного віку

2. Психологічна готовність дітей до школи в умовах впровадження стандартів Нової української школи

3. Як ми підросли та чого навчилися: підсумки моніторингу житттєвої компетентності шестирічок

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

лютий

 

 

травень

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

лютий

 

 

травень

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

лютий

 

 

травень

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

лютий

 

 

 

травень

 

 

 

 

пр. психолог

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі молодших груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі середніх груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі старших груп

 

 

 

 

 

Губаль С.В.

 

 
6. Консультації з питань виховання дітей у родині:

1. Проблеми адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ЗДО та шляхи їх подолання

2. Патріотизм плекається в родині

3. Повага до прав один одного – запорука щасливої сім’ї

4. Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема сучасності

5. Раціональне харчування – одна з основних умов здоров`я.

6. Формуванні логіко-математичної компетентності дітей через гру

7. Розвиваємо пам’ять, логічне мислення дитини

8. Морально-етичне виховання дітей у сім’ї

9. Дитячий садок і сім’я — два головних колектива, відповідальних за розвиток та виховання дитини

 

 

 

09

 

 

 

10

 

11

 

12

 

 

01

 

02

 

 

03

 

04

 

05

 

 

Губаль С.В.

 

 

 

 

вихователі

 

Басюк Л.В.

 

 

вихователі

 

 

Лемак Т.І.

 

Басюк Л.В.

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

7. День відкритих дверей

«Ми сьогодні, крім малят, зустрічаєм мам і тат» знайомство з роботою ЗДО

Один раз на квартал Горняк Я.П.

вихователі

8.

 

8.1.

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

 

 

 

 

8.3.

 

8.4.

 

 

 

 

 

 

 

Загальні заходи для дітей:

Свята та розваги

Підготувати та провести музичні свята:

– Новорічні свята «Принесе Мороз ялинку дітворі в кожну хатинку»;

– Мама і весна;

– випуск дітей до школи

 

Підготувати та провести спортивні свята:

– зимове спортивне свято

– літнє спортивне свято

 

Проводити музичні та фізкультурні розваги

Підготувати та провести святкові розваги:

– Мандрівка в осінню казку

– Св. Миколай

– Тиждень колядок

– Шевченківські дні

– Весна-красна (мол., сер.гр.)

– Великдень (ст.гр.)

 

 

 

 

грудень

 

 

березень

травень

 

 

 

січень

червень

 

щотижня

 

згідно плану розваг

 

 

 

 

 

 

музкерівник вихователі

 

 

 

 

 

 

 

фізінструктор

вихователі

 

 

музкерівник

фізінструктор

 

музкерівник вихователі

 

 

9.

9.1.

 

 

 

9.2.

 

 

 

 

 

9.3.

 

 

 

 

 

9.4.

Співпраця зі школою.

Вивчення нормативно-правової бази забезпечення якісного освітнього процесу з підготовки дітей до навчання в школі

Оформлення батьківських куточків інформаційними матеріалами щодо підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

 

Обмін досвідом між вихователями ЗДО та вчителями початкової школи «Шляхи успішної адаптації дитини до нових умов життя»

 

Організувати взаємовідвідування уроків і занять із метою розв’язання завдань послідовності у роботі ЗДО і школи

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

квітень

 

Горняк Я.П.

вихователі

Куруц М.Д.

Матлах О.

Канюк М.П.

Басюк Л.В.

вихователі старшої гр.

 

 

 

 

Басюк Л.В.

вихователі старшої гр.

10. Провести спільні свята:

– Свято осені

– Свято Миколая

– святкування новорічно-різдвяних свят

– Прощавай, садок дитячий!

 

жовтень

грудень  січень

 

травень

11. З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі організувати та провести екскурсії:

– на подвір’я школи;

– на спортивний майданчик ЗОШ №3;

– у бібліотеку;

– в клас на урок;

Систематично використовувати в роботі:

– читання літературних творів про школу;

– знайомити старших дошкільників із правилами поведінки школярів.

– організувати сюжетні ігри на шкільну тематику

 

 

 

 

 

вересень

жовтень

 

листопад

квітень

12.

 

Опитувати батьків щодо вибору шкіл травень
13. Взаємодія закладу з установами, організаціями.

– з управлінням з надзвичайних ситуацій;

– з управлінням пожежної безпеки;

– із Центром соціального захисту;

– екскурсії до музеїв, установ громадського користування (бібліотека, магазин,ботанічний сад);

– відвідування дитячих театральних вистав

упродовж року

 

 1. V. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
№ з/п Зміст роботи

 

Термін Відповідальні Відмітка

про вико-

нання

Оснащення приміщень закладу та ігрових майданчиків
1. Поповнювати групи ігровим та роздатковим матеріалом для організації життєдіяльності дітей упродовж року вихователі  
2. Проводити доукомплектування службових приміщень інвентарем та матеріалами за потреби Горняк Я.П.

Семен М.М.

 
3. Завезти пісок до пісочниць на ігрових майданчиках травень,

вересень

Семен М.М.  
4.  Ремонт і фарбування обладнання  на території закладу травень Семен М.М.  
Благоустрій території
1. Проведення      акції      «Зелена весна»: озеленення території закладу багаторічними рослинами та деревами березень Горняк Я.П. Семен М.М.
2. Організувати весняні роботи по впорядкуванню території закладу дошкільної освіти березень- квітень Семен М.М.

помічники вихователів

Ремонт приміщень
1. Поточні ремонти:

– групових приміщень

–  харчоблоку;

–  коридорів;

– сходів

упродовж року Семен М.М.
Придбання меблів, обладнання
1. Поповнити групи м’яким інвентарем за потреби Горняк Я.П. Семен М.М.
2. Часткове придбання столового та чайного посуду у всі вікові групи за потреби Горняк Я.П. Семен М.М.
3. Заміна дитячих шаф для одягу за потреби Горняк Я.П. Семен М.М.
4. Заміна ліжок за потреби Горняк Я.П. Семен М.М.
Організаційні питання на початок навчального року
1. Здійснити комплектування закладу дошкільної освіти педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом на новий н.р. до 01.09.2020 Горняк Я.П.
2. Здійснити комплектування груп відповідно віку дітей до 01.09.2020 Горняк Я.П.

Лемак Т.І.

3. Перевірити готовність груп до нового навчального року до 01.09.2020 Горняк Я.П.

Басюк Л.В.

Семен М.М.

4. Підготувати дошкільний заклад до зимового пе­ріоду вересень Семен М.М.
Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу
1. Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО:

– косметичний ремонт групових приміщень ЗДО

– придбання за бюджетні кошти канцтоварів, навчальних посібників, іграшок

– проводити доукомплектування службових приміщень інвентарем та матеріалами

– ремонт приміщення котельні, складського приміщення

– заміна підлоги в середній групі

– закупити: стільчики, шестигранні столи, дитячу стінку

– ремонт доріжок на території ЗДО

– придбання медикаментів

 

 

До 01.09.2020

 

Упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

Семен М.М.

 

2.

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Загальні збори колективу

1. Про організацію діяльності ЗДО у 2020/2021 навчальному році

2. Про фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти

3. Про проведення конференції педагогів та батьків для обрання Ради  закладу дошкільної освіти

 

1. Звіт адміністрації і профспілкового комітету про виконання колективного договору за 2020 рік

2. Про затвердження комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці

 

Звіт директора з питань статутної діяльності у 2020 – 2021 н.р.

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

червень

 

Горняк Я.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

Штефанюк Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

 

3. Рада закладу дошкільної освіти:

Засідання 1.

1. Виконання рішень попереднього засідання Ради закладу

2. Вибори голови Ради, заступника та секретаря, розподіл обов’язків між членами ради. Затвердження плану роботи Ради закладу на новий навчальний рік

3. План розвитку матеріально-технічної бази закладу на 2021 рік

 

 

Засідання 2.

1. Виконання рішень попереднього засідання Ради закладу

2. Проведення заходів щодо охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО

3. Організація новорічно-різдвяних свят в ЗДО

4. Організація харчування в  ЗДО

 

Засідання 3.

1. Виконання рішень попереднього засідання Ради закладу

2. Підсумки роботи ради ЗДО за 2020/2021 н.р.

3. Організація оздоровлення дітей в ЗДО

4. Підготовка до ремонтних робіт в ЗДО

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

 

 

 

Голова ради ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова ради ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова ради ЗДО

 

 

4.

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Виробничі наради:

1. Про організацію діяльності закладу дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному році та дотримання санітарно-епідеміологічного режиму в ЗДО

2. Про результати огляду груп, кабінетів, робочих місць з підготовки до нового 2020/2021 навчального року

3. Про стан роботи щодо організації харчування дітей та виконання натуральних норм харчування у закладі дошкільної освіти

4. Затвердження графіків роботи всіх служб на 2020/2021 н.р.

5. Про стан охорони праці

 

1. Аналіз організації харчування дітей згідно «Інструкції з організації харчування дошкільників»

2. Готовність закладу до зимового періоду

3. Про стан роботи  щодо зниження захворюваності та дотримання санітарно-гігієнічних норм у ЗДО

4. Про дотримання законодавства з охорони праці та пожежної безпеки

 

1. Про підсумки проведення інвентарізації  у ЗДО

2. Підсумок роботи закладу за І півріччя 2020 – 2021 н.р.

3. Про затвердження графіку щорічних основних відпусток працівників

4. Про стан медичного обслуговування в ЗДО

5. Про дотримання вимог безпечного перебування дітей у закладі дошкільної освіти

 

1. Про виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками закладу дошкільної освіти

2. Про ведення документації закдаду дошкільної освіти згідно номенклатури справ

3. Про стан роботи щодо організації харчування дітей та виконання натуральних норм харчування у закладі дошкільної освіти

4. Про роботу ЗДО щодо виконання законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»

5. Організація роботи з охорони життя і здоров’я учасників

освітнього процесу та цивільний захист в ЗДО

6. Підготовка ЗДО до роботи в літній період

 

09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

Лемак Т.І.

 

 

 

 

Горняк Я.П.

Штефанюк Д.

 

 

Семен М.М.

Лемак Т.І.

 

 

 

Горняк Я.П.

 

Семен М.М.

 

 

Лемак Т.І.

 

 

Семен М.М.

Лемак Т.І.

 

 

Горняк Я.П.

Семен М.М.

 

Горняк Я.П.

Семен М.М.

 

Горняк Я.П.

 

Штефанюк Д.

 

 

Лемак Т.І.

 

Басюк Л.В.

 

 

Горняк Я.П.

 

 

 

Соханич К.

 

 

 

Лемак Т.І.

Семен М.М.

 

 

 

Соханич К.

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

 

5.

 

5.1.

 

 

5.2.

5.3.

 

 

 

 

5.4.

 

5.5.

5.6.

 

5.7.

 

5.8.

 

 

5.9.

Адміністративні наради при директору ЗДО:

Про підготовку до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період

Про організацію гурткової роботи

Про аналіз харчування за 9 місяців та  аналіз стану заготівлі овочів на зимовий період. Про виконання Інструкції з організації харчування дітей

Про підготовку та якість проведення  зимових свят та розваг

Затвердження графіку відпусток

Попередження булінгу в закладах освіти

Про стан роботи щодо попередження дитячого травматизму

Про проведення Тижня з цивільної оборони та з безпеки життєдіяльності.

Про організацію роботи дошкільного закладу в оздоровчий період

 

 

09

 

 

10

11

 

 

 

 

12

 

01

02

 

03

 

04

 

 

05

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

Семен М.М.

 

Басюк Л.В.

 

Лемак Т.І.

 

 

 

Басюк Л.В.

 

 

Штефанюк Д.

Губаль С.В.

 

Лемак Т.І.

 

Басюк Л.В.

 

 

Лемак Т.І.

Басюк Л.В.

 

 

 1. VI. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄЖІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

(керівництво і контроль)

№ з/п Вид контролю

 

Зміст контролю Термін Форма узагальнення Відпові-

дальний

Примітка
1. Оперативний Готовність груп до нового навчального року

 

вересень акт перевірки

наказ

Горняк Я.П. Басюк Л.В.
2. Вибірковий Планування освітньо-виховної роботи

 

Дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми

Упродовж року нарада при завідувачу Горняк Я.П. Басюк Л.В.
3. Тематичний Створення умов для всебічного розвитку особистості та забезпечення інтелектуальних потреб дітей дошкільного віку шляхом оновлення розвивального середовища грудень довідка Горняк Я.П. Басюк Л.В.
4. Попереджу-вальний Підготовка педагогів до робочого дня

 

Вивчення роботи вихователів, що атестуються

листопад – січень довідка Горняк Я.П. Басюк Л.В.

члени АК

 

5. Епізодичний Систематичність і рівень проведення  музичних свят, розваг, ранків 10 – 04 довідка Горняк Я.П. Басюк Л.В.
6. Тематичний Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі ЗДО березень довідка Горняк Я.П. Басюк Л.В.
7. Оперативний Організація  харчування в групах протягом

року

нарада при завідувачу Горняк Я.П. Басюк Л.В.
8. Комплексний Комплексне вивчення рівня життєдіяльності дітей в старшій групі «Теремок» квітень довідка Горняк Я.П. Басюк Л.В.

 

 

Додаток 1

  

ПЛАН РОБОТИ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №28

ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2021 р.

 

 

Основні завдання освітньо діяльності ЗДО

на оздоровчий період  2021  року:

 

 1. Забезпечити організацію безпечного проведення літнього оздоровлення, створити умови для проведення оздоровчих заходів та виконання заходів щодо попередження дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності.

 

 1. Дотримання режиму дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі.

 

 1. Забезпечення проведення педагогічної та санітарно-просвітницької роботи з батьками щодо питань виховання та оздоровлення дітей в літній період.

 

І. Методична робота з кадрами

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка
1.

 

2.

 

 

2.1.

 

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

 

3.

3.1.

 

3.2.

3.3.

 

4.

 

 

5.

5.1.

 

 

5.2.

 

5.3.

Провести огляд груп щодо готовності до роботи влітку

Провести консультації щодо організації оздоровлення й відпочинку дітей:

Організація освітньої діяльності під час літнього оздоровчого періоду: планування освітньої роботи

Профілактика гострих шлункових захворювань та отруєнь дітей дошкільного віку влітку Дотримання режиму дня – запорука фізичного та психічного здоров’я дітей дошкільного віку

 

Провести музичні розваги:

До Дня захисту дітей «Літо дітям  на добро, на втіху»

Свято Івана Купала

Ми діти твої – Україно

 

Проводити огляд фахових періодичних видань «Педагогічна скринька»

Провести педагогічні години:

Створення умов для полегшення адаптації дітей, які вступають до дошкільного закладу

Загартування природними факторами

Організація ігор-занять із піском

до 01.06.2021

 

 

 

02.06.2021

 

 

 

07.07.2021

 

 

03.08.2021

 

 

 

 

01.06.2021

 

06.07.2021

23.08.2021

 

 

 

 

 

16.06.2021

 

14.07.2021

 

 

17.08.2021

 

Горняк Я.П.

 

 

 

 

Басюк Л.В.

 

 

 

Лемак Т.І.

 

 

Горняк Я.П.

 

 

 

 

 

музкерівник

вихователі

 

 

 

 

Басюк Л.В.

вихователі

 

 

Губаль С.В.

 

Горняк Я.П.

 

Басюк Л.В.

 

 

ІІ. Організація життєдіяльності дітей

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка
1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

Організовувати прогулянки, освітньо-виховну діяльність, заняття з фізкультури на свіжому повітрі

Здійснювати краєзнавчо-туристичну робота з дітьми: екскурсії, піші переходи вулицями рідного міста

Провести зі старшими дошкільниками:

– конкурс малюнків до Дня Конституції з теми «Є на світі така країна, де червона цвіте калина»

– конкурс на краще місто з піску (пісочна ігротерапія)

– колаж до Дня Незалежності

Проводити роз’яснювальну роботу з дітьми про правила безпечної поведінки в побуті, на природі, в громадських місцях

постійно

 

 

 

упродовж літа

 

 

 

 

25.06.2021

 

 

 

15.07.2021

 

23.08.2021

упродовж літа

 

вихователі

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

вихователі

 

вихователі

вихователі

 

 

 

 

 

ІІІ. Організаційно-педагогічна робота

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка
1.

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

Провести огляд груп щодо готовності до роботи влітку

Перевести дошкільний заклад на літній режим роботи

Ознайомити педагогів з планом заходів на літній оздоровчий період

Спланувати та затвердити літній режим роботи груп і занять на відкритому повітрі

Оформити фотоколажі

за підсумками роботи  в літній період

Висвітлювати на сайті роботу ЗДО в літньо-оздоровчий період

з 01.06.2021

 

до 01.06.2021

 

до 01.06.2021

 

 

до 01.06.2021

 

 

31.08.2021

 

 

Щотижня

Горняк Я.П.

Семен М.М.

Лемак Т.І.

 

Басюк Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Басюк Л.В.

 

ІV. Робота з батьками

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка
1.

1.1.

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

Консультації:

Права та обов’язки  дітей (до Дня захисту дітей)

Чим і як розважати дітей влітку? Кілька цінних ідей для батьків та їх безцінних дітей!

Адаптації дітей до умов дошкільного закладу в І та ІІ молодшій групі

Поповнення папок-пересувок для батьків під рубрикою: «Безпека влітку»:

«Природа гартує»;

«Дитина на вулиці»;

«Дитина на воді».

Поповнити   батьківські куточки  матеріалами щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей:

«Небезпечні ситуації та особиста безпека дитини»

«Правила дитячого харчування влітку»

«Профілактика кишкових інфекцій»

Інформувати батьків про стан здоров’я дітей

День відкритих дверей з метою ознайомлення батьків з умовами перебування дітей в закладі

Зобов’язати батьків забезпечити одягом дітей відповідно до погодних умов та головними уборами

 

01.06.2021

 

 

01.07.2021

 

 

01.08.2021

 

 

упродовж літа

 

 

 

 

 

 

 

 

червень

 

липень

 

серпень

 

постійно

 

останній четвер місяця

 

постійно

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

Губаль С.В.

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

Лемак Т.І.

 

Лемак Т.І.

 

вихователі

 

Басюк Л.В.

вихователі

 

 

Лемак Т.І.

вихователі

 

 1. Адміністративно-господарська робота
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка
1.

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

8.

 

 

Організувати ремонт і фарбування обладнання на майданчиках

Скошувати траву на ділянках

 

Забезпечити групи необхідною кількістю миючих і дезинфікуючих засобів

Забезпечити групи необхідною кількістю твердого та м’якого інвентарю

Провести бесіди з батьками щодо упорядкування літньої форми одягу дітей, добитися наявності головних уборів

Проводити адміністративні обходи груп і територій закладу з питань БЖД

Завезти пісок у пісочниці

Здійснити ревізію та ремонт опалювальної системи

 

до 01.06.2021

 

 

упродовж літа

до 01.06.2021

 

 

до 01.06.2021

 

 

до 01.06.2021

 

 

до 01.06.2021

щотижня

 

 

до 01.06.2021

червень

 

Семен М.М.

помічники вихователі

двірник

 

Горняк Я.П.

Семен М.М.

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

Горняк Я.П.

Семен М.М.

 

 

 

Додаток 2

ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

І.  Охорона життя та зміцнення здоров’я дітей

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальн Відмітка про виконання
І.

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

1.3.

Фізкультурно-оздоровча робота

Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі (ранковий прийом, ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, прогулянки, розваги, організована навчальна діяльність

Здійснювати різноманітні види гартування  протягом дня (повітряні, сонячні ванни, загартування водою, ходіння босоніж та ін.).

Дотримуватись вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» при проведенні повного обсягу форм фізичного виховання та організації життєдіяльності дошкільників

 

 

упродож року

 

 

 

 

 

 

упродож року

 

 

 

упродож року

 

 

 

Горняк Я.П.

вихователі

 

 

 

 

 

 

Лемак Т.І. вихователі

 

 

 

Басюк Л.В. вихователі

ІІ.

 

2.1.

 

 

 

2.2.

 

 

 

2.3.

 

 

2.4.

 

 

2.5.

 

 

2.6.

 

 

 

 

 

 

2.7.

Оздоровчо-загартовуючі заходи

Створити дітям умови для навчання й виховання, що відповідають гігієнічним нормам

Забезпечити в групах повітряно-тепловий режим за рахунок дотримання графіків провітрювання

Проводити ранковий прийом дітей на свіжому повітрі за сприятливих погодних умов

Забезпечити в теплий період року в спальних кімнатах сон із доступом свіжого повітря

Організовувати в літній період освітньо-виховну роботу з дітьми на свіжому повітрі

Проводити загартовуючі заходи:

– гігієнічні водні процедури

– проведення гімнастики пробудження після сну

– ходіння босоніж по масажних килимках, ребристій дошці

Проводити роботу з батьками щодо перебування дітей в приміщенні дошкільного закладу в одязі, що забезпечує комфорт дитини

 

 

упродож року

 

 

 

Горняк Я.П.

Лемак Т.В.

вихователі

 

ІІІ.

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

 

3.4.

Охорона життя і здоров’я дітей

Проводити інструктажі:

– вступний (при зарахуванні на роботу)

– первинний ( на робочому місці)

– повторний ( на робочому місці)

– позачерговий, в разі необхідності

Планувати та проводити заняття  з безпеки життєдіяльності з наступною тематикою:

– Якщо ти вдома один;

– Правила користування електроприладами;

– Як захистити себе від чужих людей;

– Правила поведінки на водоймах

– Отруйні гриби та рослини;

– Навіщо ми миємо руки;

– Дотримання прав дитини в закладі та сім’ї

Підтримувати належні умови для безпечного, нешкідливого утримання дітей в дошкільному закладі та надання їм системи необхідних знань, вмінь та навичок

Здійснювати методичні рейди по групах з метою вивчення стану роботи з організації життя,  здоров’я та дотримання прав дитини в дошкільному закладі

 

 

2 рази на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

упродовж

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

постійно

 

 

Горняк Я.П.

Лемак Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

Басюк Л.В.

 

 ІІ. Лікувально-профілактична робота

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка
IV.

4.1.

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

4.3.

 

 

4.4.

 

 

 

4.5.

 

4.6.

4.7.

 

4.8.

 

 

 

4.9.

 

 

 

 

Організаційні заходи

Підготувати річний звіт та надати до ДШВ міської дитячої поліклініки

Провести аналіз річного звіту й розробити заходи щодо:

– зниження захворюваності;

– забезпечення харчування;

– покращання фізичного розвитку дітей

Слідкувати за своєчасним поповненням інструментарію та медикаментів

Своєчасно брати на диспансерний огляд дітей, які потребують диспансерного спостереження

Проводити аналіз захворюваності

Вести облік відвідування дітей

Контролювати ведення документації в групах

Підготувати документацію на вперше прийнятих в заклад дітей та тих, що йдуть до школи

Контролювати своєчасність проходження планових медичних оглядів співробітниками закладу

лютий

 

 

 

 

 

січень

постійно

постійно

 

постійно

 

 

постійно

 

 

 

згідно з графіком

постійно

постійно

 

 

Горняк Я.П.

Лемак Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

Лемак Т.В.

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

Лемак Т.В.

 

Басюк Л.В.

 

Горняк Я.П.

Лемак Т.В.

V.

 

5.1.

 

5.2.

 

 

 

5.3.

Лікувально-профілактична й оздоровча робота

Проводити планові огляди дітей за віком

Організувати своєчасний догляд диспансерної групи вузькими спеціалістами та дітей, які йдуть до школи

Своєчасно заповнювати лист здоров’я

 

 

постійно

 

 

Лемак Т.В.

VI.

 

6.1.

 

 

6.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

6.4.

 

6.5.

 

 

6.6.

 

Протиепідемічна робота

 

Вести облік усіх випадків інфекційних захворювань

 

Проводити необхідні комплексні протиепідемічні заходи у разі виникнення інфекційних захворювань:

– огляд дітей, які приходять до закладу після хвороби

– ранковий прийом дітей в групи, огляд шкіряних покровів, температурний скринінг

– активне виявлення та своєчасна ізоляція хворих дітей, спостереження за контактами

Кварцування груп

Суворе дотримання карантинних заходів

Проводити огляд дітей на педикульоз і виявлення шкіряних захворювань

Проводити роботу з профілактики гострих шлунково-кишкових захворювань:

– контроль за власною гігієною дітей, за маркуванням постільної білизни, халатів співробітників, ганчірок для миття посуду; прибирання підлоги в групах, туалетних кімнатах

– контроль за санітарним станом фізкультурного, музичного залів, харчоблоку, груп

 

 

щоденно

 

 

упродовж року

 

 

постійно

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

 

Лемак Т.В.

вихователі

 

 

 

VІI.

 

 

7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.

 

 

 

 

7.3.

 

7.4.

 

 

7.5.

 

 

 

7.6.

 

7.7.

Проведення заходів щодо зниження простудних захворювань

Провітрювання ігрових кімнат і спалень, наскрізне провітрювання  за відсутності дітей, контроль за температурним режимом приміщень:

– слідкувати за дотриманням сезонності в одязі;

– проведення ранкової гімнастики, повітряних ванн;

– щоденні прогулянки на свіжому повітрі;

 

Проводити імунопрофілактику з метою раннього виявлення туберкульозу й своєчасного направлення на консультацію до фтизіатра

Звіряти форму 63 в кабінеті щеплень

Своєчасно проводити заплановані профілактичні щеплення

Своєчасно проводити довгострокові медичні заперечення через комісію кабінету щеплень

Планове обстеження на гельмінтози

Лікування інвазованих дітей

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

Лемак Т.В.

 

 

 

 

 

 

VІІI.

 

 

8.1.

 

 

 

 

 

 

8.2.

 

 

8.3.

 

 

 

 

8.4.

Фізкультурно-оздоровча робота

 

Забезпечити дотримання гігієнічної норми активної рухової діяльності дітей – 50% тривалості періоду неспання впродовж дня (з них – 70% за рахунок організованих форм фізичного виховання).

Організація занять на відкритому повітрі під час прогулянок

Проводити повний обсяг форм фізичного виховання, дотримуючись рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, застосування елементів корегуючої гімнастики, умов проведення:

– заняття з фізкультури, ранкова гімнастика, гігієнічна гімнастика після денного сну, рухливі ігри, рухливі розрядки під час ігрової діяльності в вигляді короткочасних (1-2хв.) стрибків, підскоків тощо й фізкультурні хвилини, паузи, піші переходи;

– спортивні розваги, свята, змагання.

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лемак Т.В. вихователі

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

вихователі

 

ІХ.

 

9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Оздоровчо-загартовуючі заходи

Створити дітям умови життя відповідно гігієнічним вимогам:

– здійснювати повний комплекс оздоровчо-загартовуючих заходів, передбачених програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Загартування повітрям:

– забезпечити в групових та інших приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим за рахунок суворого дотримання графіків провітрювання, застосування наскрізного провітрювання;

– в теплий період року сон у спальних кімнатах із відкритими вікнами;

– ранковий прийом дітей на свіжому повітрі;

– забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі влітку

Неспецифічні заходи загартування в повсякденному житті:

– гігієнічні водні процедури (умивання, миття рук до ліктів);

– ходіння босоніж по масажних  килимках, ребристій дошці

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

Горняк Я.П.

Лемак Т.В. вихователі

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

Х.

 

10.1.

 

10.2.

 

10.3.

 

10.4.

 

 

 

10.5.

Організація харчування

 

Проводити контроль за санітарним станом харчоблоку

Складати перспективне меню з урахуванням норм харчування

Складати меню-розкладку, проводити закладку продуктів

Проводити бракераж готової і сирої продукції, виставляти контрольні добові проби харчування

Включати в раціон харчування максимум свіжих овочів, фруктів, соків

 

 

 

постійно

 

 

Лемак Т.В.

ХІ.

 

11.1.

 

 

 

 

11.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.

Санітарно-просвітницька робота

Провести заняття по санітарному мінімуму із співробітниками дошкільного закладу згідно програми з прийняттям заліку

Провести заняття з вихователями на теми:

– адаптація дитини, яка поступила в дошкільний заклад;

– профілактика шлунково-кишкових захворювань;

– надання першої допомоги при побутових травмах

Забезпечити проведення первинного інструктажу з санітарно-гігієнічного режиму для працівників, що поступають на роботу

 

 

 

згідно з графіком

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

Горняк Я.П.

Лемак Т.В.

 

 

 

Лемак Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лемак Т.В.

Семен М.М.

 

Додаток 3

 

План спільної роботи ЗДО №28 та загальноосвітньої школи №3

на 2020/2021 н.р.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка
  Взаємодія ЗДО і школи    
1. Провести відвідування уроків читання добукварного періоду  та математики вихователями старших груп дошкільного закладу, проаналізувати переглянуту діяльність вчителя;

– провести відвідування занять з грамоти та математики у дошкільному закладі вчителями, проаналізувати діяльність вихователя;

– запросити вчителів, батьків та вихователів на семінар практичного психолога ЗДО «У перший клас! Не поквапитися і не запізнитися»

жовтень

 

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

травень

2. Провести екскурсії з дітьми старших груп:

·         – на подвір’я школи

·         – у шкільну бібліотеку

– на урок

 

 

вересень

жовтень

квітень

3.

 

Провести спільні виставки дитячих робіт:

–         Золота осінь

–         Новорічна іграшка своїми руками

–         Великодній передзвін

1 раз на квартал
4.

 

Провести спільні свята та розваги:

– «Осінній ярмарок»

– «Віночок Різдвяних свят»

– «Свято матері»

– «Останній дзвоник

згідно плану
5. Круглий стіл «Дошкільник – завтрашній школяр» квітень
6.

6.1.

 

6.2.

 

6.3.

 

6.4.

Провести консультації:

·         Батькам майбутніх першокласників

Перший раз у перший клас прийшли батьки

·         Поради батькам першокласників

·         Фізіологічний розвиток та  шкільна успішність»

 

 

жовтень

 

лютий

 

березень

 

квітень

 

Додаток 4

План музичних свят та  розваг на  2020/2021 н. р.

 

Місяць № з/п Перша молодша група
 

Вересень

1

 

2

День народження дітей (далі – щомісячно)

 

Як ми вміємо  веселитися (народні ігри та таночки)

 

Жовтень

1

 

2

Сплюшка – веселушка (колисанки і забавлянки, потішки)

 

Ознайомлення з новою іграшкою

 

Листопад

1

 

2

Слухання  музичної казки «Колобок» (ілюстрованої)

 

Показ настільного театру «У Ведмедика день народження» (правила гостинності, віршики, пісні)

 

Грудень

1

 

2

«Якби я був Миколайчиком» (обговорення  правил поведінки, вчинків дітей, які заслуговують подарунки)

«Підемо в гості до Діда Мороза» ( пісеньки, віршики , ігри з Дідом Морозом)

 

Січень

1

 

2

Перегляд лялькової вистави «Як кошенятко маму шукало»

 

Концерт за участю старших дітей

 

Лютий

1

 

2

Народні ігри під музику

 

У нас у гостях лялька Катя (вірші, пісеньки, ігри)

 

Березень

1

 

2

Розвеселимо Ведмедика (народні ігри, частування «медом»)

 

Мама і весна (вітання віршики, пісеньки, дарунки)

 

Квітень

1

 

2

День народження ляльки Катрусі (вітання, частування)

 

Гра – драматизація казки «Дід та Баба» (використати укр. національний одяг)

 

Травень

1

 

2

Перегляд книжки з музичним супроводом «Жили – були ліньки»

В гостях у бабусі-казкарки (розповідь казки за бажанням дітей)

 

Червень

1

 

2

Обігрування колисанок (з новою лялькою)

 

Ігри  з народними іграшками

 

Липень

1

 

2

Забавлянки для Оксанки (обігрування забавлянок з новою лялькою)

Показ казки на фланелеграфі «Нові пригоди Колобка»

 

Серпень

1

 

2

Де живе казочка (розгляд казкових персонажів, називання їх)

 

Наш веселий оркестр (гра на шумових дит. інструментах)

 

Місяць № з/п Молодша група №1, №2
 

Вересень

 

1

 

2

День народження дітей (далі – щомісячно)

 

Клоун прийшов повеселити дітей (народні ігри , таночки, пісні)

 

Жовтень

 

1

 

2

Танок осінніх  листочків (виконання пісень, хороводів, таночків)

Мамина колискова (обігрування колисанок)

 

Листопад

 

1

 

2

Показ настільного театру «Зустріч з новою лялькою Катею» (навчання правил етикету)

У ляльки день народження (вітання, віршики, таночки, пісні)

 

Грудень

 

1

 

2

Ой хто, хто Миколая любить…(вітання дітей із святом, вручення їм подарунків)

В нас ялинка он яка! (Новорічне свято)

 

Січень

 

1

 

2

Зимові розваги (колядки, щедрівки, ігри під музику)

 

Концерт за участю старших дітей

 

Лютий

 

1

 

2

Розповідь казки «Котик і Півник» (з муз. супроводом)

 

Комплексна розвага «У гості прийшов Ведмедик»

 

Березень

 

1

2

Свято мами і весни

Вечір музичної загадки (про тварин, іграшки, предмети побуту)

 

Квітень

 

1

 

2

Лялькова вистава «Рукавичка»

 

Тематична розвага «Весна і діти» (пісні, вірші, ігри)

 

Травень

 

1

 

2

Слухання  музичної казки (з використанням ілюстрацій)

 

Послухаємо наш оркестр (гра на дитячих музичних інструментах)

 

Червень

 

1

 

2

В гостях у бабусі-казкарки

 

Народні іграшки (призначення іграшок, дії з ними)

 

Липень

 

1

 

2

Чий віночок кращий (народні ігри з музичним супроводом)

День народження Катрусі (вітання, правила гостинності)

 

Серпень

 

1

 

2

Показ на фланелеграфі казки «Нові пригоди золотого яєчка» (за казкою «Курочка Ряба»)

У нас в гостях Невмійко (навчання правил мовленнєвого етикету)

 

Місяць № з/п Середня група №1, №2
 

Вересень

 

1

 

 

2

День народження дітей – вітання, виготовлення подарунків (далі – щомісячно)

 

Свято врожаю

 

Жовтень

 

1

 

 

2

Осінні барви (таночок з листочками, хороводи,

Вірші, народні ігри, забави)

 

Слухання казки «Солом’яний бичок» з муз. супроводом

 

Листопад

 

1

 

 

2

Комплексна розвага «Природа в музиці» (слухання музики, спів, хороводи, ігри)

 

Показ настільного театру «Зайчикова хатка»

 

Грудень

 

1

 

 

2

З любов’ю до Св. Миколая (пісні, вірші,таночки, правила поведінки, мовленнєвий етикет)

 

Новорічне свято «Добрий день, диво – ялинка!»

 

Січень

 

1

 

2

Колядки, щедрівки (новорічні віншування, вітання)

 

Привітання дітей (пісні, танці, вірші, народні ігри)

Лютий

 

1

2

Гра-драматизація казки «Рукавичка» ( з муз. супроводом)

Послухаємо наш оркестр (гра на дит. муз. інструментах)

 

Березень

 

1

 

2

Мамине свято

 

Вечір музичної казки (про іграшки, тварини, рослини)

 

Квітень

 

1

 

2

«Мальоване яєчко» (ігри з крашанками, писанками)

 

Комплексна розвага «Казка в музиці»

 

Травень

 

1

 

2

Що весна нам принесла?(веснянки, заклички, хороводи)

 

Дитячі вечорниці(народні ігри, ігри-жарти,пісні-жарти)

 

Червень

 

1

 

2

На гостину до бабусі Орисі (про культуру поведінки, мовленнєвий етикет, приказки, частування)

Концерт (вірші, пісні, гра на дитячих муз. Інструментах)

 

Липень

 

1

 

2

«Ой на Івана, ой на Купала»

 

«У садочку весело малятам» (народні ігри, хороводи)

 

Серпень

 

1

 

 

2

Послухаємо наш оркестр (виконання укр. нар. пісень на дитячих муз. інструментах)

 

На бабусиному подвір’ї (пісеньки, вірші про свійських тварин і птахів)

 

Місяць № з/п Старша група
 

Вересень

 

1

 

2

День народження дітей (далі – щомісячно)

 

Тематична розвага «До краю, женчики, до краю,

я коровай вам покраю»

 

Жовтень

 

1

 

2

Осінній ярмарок (з виставкою овочів, фруктів)

 

Комплексна розвага «Шануймо родину, шануймо сім’ю»

 

Листопад

 

1

 

2

Народні музичні ігри «На дідусевому подвір’ї»

Музична драматизація казки «Пан Коцький»

Грудень 1

 

2

«Ой хто, хто Миколая любить…»

 

Новорічне свято

 

Січень

 

1

 

2

Різдвяні святки (віншування, колядки, щедрівки, засівалки)

Вечір гумору (жартівливі пісні, небилиці, ігри-жарти)

 

Лютий

 

1

 

2

Стрітенські вечорниці (проводи зими)

 

Свято «Мово, моя калинова» (21 лютого – Міжнародний день рідної мови)

Березень

 

1

 

2

Свято мами і весни

 

Читання віршів Т. Шевченко (під муз. супровід)

 

Квітень

 

1

 

2

Свято Великодня з весняними обрядами

 

Вечір музичної загадки

 

Травень

 

1

 

2

День Матері

 

Свято «Випускний бал»

 

Червень

 

1

 

2

Концерт «Дитячі пісні про головне» (до Дня Захисту дітей)

Музична розвага «Парад оркестрів»

 

Липень

 

1

 

2

«Ой на Івана ой на Купала» (нар. обряди і традиції)

 

Лялькова вистава «Кіт у чоботях»

 

Серпень

1

2

Слухання  казки у записі

Концерт « Моя Україна – мій рідний край»