[bvi]

Річний план роботи ЗДО №28 на 2020-2021 н.р.

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                               Директор ЗДО №28

                                                                                  ________ Я. П. Горняк

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

закладу дошкільної освіти №28

загального розвитку

Ужгородської міської ради Закарпатської області

на 2021 – 2022 навчальний рік

 

 

 

Схвалено

педагогічною радою ЗДО №28

протокол № 1 від 28 серпня 2021 р.

 

 

 

м. Ужгород – 2021

 

 

ЗМІСТ

 

І розділ.   Аналіз діяльності  закладу дошкільної освіти №28 за 2020 – 2021 навчальний рік. Завдання на 2021 – 2022 навчальний рік.

 

ІІ розділ.  Діяльність структур колегіального управління .

 

ІІІ розділ. Діяльність методичного кабінету.

 

ІV розділ.  Адміністративно-господарська діяльність.

 

V розділ. Організаційно-педагогічна діяльність.

 

VІ розділ. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності.

 

VІІ розділ. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства .

 

 

 

Додатки:

 

 1. План заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 2. План спільної роботи закладу дошкільної освіти та ЗОШ №3 м.Ужгорода.
 3. План музичних свят та розваг на 2021 – 2022 н. р.
 4. План роботи на оздоровчий період.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПРО  ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №28

 

Повна назва дошкільного навчального закладу (за статутом) Заклад дошкільної освіти №28

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

Код ЄДРПОУ 35045548
Адреса закладу м. Ужгород, вул. Добролюбова, 4а
Телефон (0312) 64-10-37
E-mail zdo28uzhgorod@gmail.com
Адреса веб-сайту https://zdo28.uz.ua
Директор Горняк Яна Петрівна
Освіта директора (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ) Повна вища, базова вища

УЖНУ, 2007 р., еколог, викладач

Прикарпатський національний університет, 2010 р., початкове навчання

Дата заснування закладу 1974 р.
Дата реєстрації (перереєстрації), останньої редакції Статуту 2018 рік
Мова навчання Українська
Перелік навчальних програм Базовий компонент дошкільної освіти України, Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (2017)
Характеристика мережі:

 

І молодша група  – 20

І молодша група  – 26

Середня група №1 – 19

Середня група №2 – 20

Старша група №1– 28

Старша група №2– 27

Всього: 140 дітей

Режим роботи закладу З 7.00 до 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 І. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗДО ЗА 2020 – 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

 

Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради розрахований на 115 місць, в якому виховуються діти віком від 2 до 6 (7) років, здійснює освітню діяльність відповідно до:

– Конституції України;

– Закону України «Про дошкільну освіту»;

– Положення про дошкільний навчальний заклад;

– Базового компоненту дошкільної освіти;

– Статуту ЗДО, затвердженого  рішенням ХХVIII сесії Ужгородської міської ради від 11.10.2018 р. №1289;

Правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО;

 Річного плану роботи на 2020 – 2021 навчальний рік;

рішень Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів та інших розпорядчих документів начальника управління освіти Ужгородської міської ради, інших нормативно-правових  актів.

Зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, інструктивно-методичними рекомендаціями МОН «Щодо організації діяльності ЗДО у 2020/2021 н.р.» № 1/9-411 від 30.07.2020, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Пріоритетним напрямком діяльності методичної служби ЗДО на 2020/2021 навчальний рік вважалось: забезпечувати методичний супровід зростання педагогічної майстерності вихователів з організації освітнього процесу на основі поєднання колективних, групових, індивідуальних форм взаємодії в навчально-пізнавальній діяльності, побудови довірливих взаємин між педагогами і дітьми; активізувати педагогів до роботи над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого розвитку упродовж 2020/2021 навчального року освітньо-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення наступних завдань:

 1. Формувати у дітей необхідні компетенції, навички самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
 2. Збагачувати практичний досвід дітей через інтеграцію змісту освіти в різних видах дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової.
 3. Активізувати взаємодію педагогів з родинами вихованців у формуванні логіко-математичної компетентності дітей через гру, як провідний вид діяльності дитини.
 4. Забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот  відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

Всі події, святкові заходи вчасно висвітлюються на сторінці закладу у Facebоok, яку веде діловод Соханич К.І. та на новому веб-сайті, який наповнюють змістом вихователь-методист Басюк Л.В., вихователь Леп’як Д.Ю.

Аналіз результатів гурткової роботи

Варіативна складова змісту дошкільної освіти Базового компонента реалізовувалася через  організацію роботи гуртків з англійської мови та образотворчої діяльності, вокалу. Гурткова робота організовувалась керівниками гуртків Задорожною Г.Ю., Горват А.К., Зелінка В.С. Гуртковою роботою було охоплено 83 дітей, що становить 62,4 %  від загальної кількості дітей. Тривалість гурткових занять відповідала визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становила 2 рази на тиждень. Гурткова робота сприяла розвитку здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.

Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації.

Упродовж року здійснювалась педагогічна освіта: проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичного вивчення методичної, психологічної, педагогічної літератури, перегляд методичних заходів,  вебінарів Школи професійного зростання педагогічних працівників ЗДО та Центру професійного розвитку педагогічних працівників.

Протягом року підготовлено та проведено показові заняття:

Для вихователів ЗДО №28 провела вихователь Дідик С.М. – інтегроване заняття з пріоритетом сенсорно-пізнавального розвитку «В пошуках тепла» із дітьми середнього дошкільного віку – 19.04.2021 р.

Заняття «Грамоти вчиться завжди знадобиться» із дітьми старшого дошкільного віку вихователем Куруц М.Д. не проведено, оскільки вона працювала на даній групі на заміні, а в грудні 2020 року працювала із дітьми молодшого дошкільного віку.

Заняття «Мовленнєві перлинки для кожної дитини» із дітьми молодшого дошкільного віку не проведено, оскільки вихователь Мелеш О.О., звільнилася із посади вихователя і була прийнята на посаду музичного керівника.

З 05 по 09 жовтня 2020 року в ЗДО проведено «Кольоровий тиждень».

29 та 30 жовтня в ЗДО відбулися музичні розваги «Казкові фарби осені».

22 січня до Дня Соборності України у старшій групі «Теремок» відбулося тематичне заняття «Моя Україна – у серці єдина», що мало на меті поглибити знання дітей про свою державу, її символи, виховання у дошкільників почуття гордості та любові до своєї країни, народу, мови.

У травні у молодших, середніх та старшій групах проведено святкові ранки до Дня матері, свято «Садочок, прощавай».

Упродовж року значна увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей: відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, проводились сюжетно-рольові ігри, читання художніх творів, перегляд діафільмів та мультимедійних презентацій. У ЗДО проведено тематичні тижні з БЖД:

– у вересні – тиждень «Увага, діти на дорозі!»;

-у квітні із 12.04.2021 року по 16.04.2021 року – тиждень протипожежної безпеки «Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати!», під час якого в усіх вікових групах проводилися тематичні заняття, бесіди, розгляд ілюстрацій, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, вихованці отримали знання про важливість професії пожежника та основні правила поведінки при виникненні пожежі. Справжнім сюрпризом для малят був приїзд пожежної машини з рятувальниками.

          Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

            У 2020/2021 навчальному році згідно з перспективним планом атестації  у ЗДО №28 атестацію ніхто не проходив.

Підвищення кваліфікації пройшли 2 педагога:

– Басюк Л.В. підвищила кваліфікацію вихователів-методистів і вихователів закладів дошкільної освіти, свідоцтво ЗІ СПК 02139723/002927-21 від 26 лютого 2021 року, видане  Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти;

– Губаль С.В., підвищила кваліфікацію практичного психолога і соціального педагога, свідоцтво ЗІ СПК 02139723/002940-21 від 26 лютого 2021 року, видане  Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Станом на 1 червня 2021 р. в закладі працювало 16 педагогів.

 

 

 

 

Якісний склад педагогічного колективу за станом на 1.06.2021 р.

 • за рівнем освіти
Кількість педагогічних прцівників молодший спеціаліст бакалавр вища
16 3 (18,75 %) 2 (12,5 %) 11 (68,75 %)

 

 • за стажем роботи
Назва посади Молоді

спеціалісти

До 3-х р.

 

До 5 р.

 

5-10 р.

 

10-15 р.

 

15-25 р.

 

25-35 р.

Більше

35 р.

пенс.

Директор 1
Вихователь-методист 1
Вихователі 5 1 1 1 1 1
Фізінструктор
Психолог 1
Музкерівник 1 1 1
Всього: 5 1 1 2 4 1 2

 

 • за результатами атестації
ВЗП Спеціаліст Спеціаліст

II категорії

Спеціаліст

I категорії

Спеціаліст

вищої категорії

Педзвання

«старший вихователь», «вихователь-методист»

«викладач-методист»

2 4 1 1 3 4

 

Вищу кваліфікаційну категорію мають – 3 педагоги (18,75 %), І категорію – 1 педагог (6,25 %), ІІ категорію – 1 педагог (6,25 %), спеціаліст – 4 педагоги (25 %), ВЗП – 2 педагоги (12,5 %), педагогічне звання «старший вихователь», «вихователь-методист», «викладач-методист» – 4 педагоги (25 %). Не атестовані – 3 педагоги – молоді спеціалісти, стаж роботи до 3-х років, що становить 18,75 %.

Упродовж літа 2021 року склад педагогічного колективу змінився: частина вихователів звільнилася, у заклад прийшли молоді спеціалісти – Балаба К.В., Сабурова О.Д., Білень М.М. та вихователь-методист Сусак О.С.

 

 

 

Ефективність і доцільність методичної роботи

Протягом року проведено засідання педагогічної ради:

1. Тематично-настановча «Дошкільна освіта: пріоритетні напрямки діяльності для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини» – 31.08.2020 р.

2. Тематична «Сучасні підходи до створення розвивального  предметного середовища в ЗДО»  – 15.12.2020 р.

 1. Тематична «Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі ЗДО» – 23.03.2021 р.
 2. Підсумкова педрада «Результативність роботи педагогічного колективу у 2020/2021 навчальному році» – 25.05.2021 р.

Протягом року проведені наступні групові форми роботи з педагогами:

 1. Семінар-практикум «Сучасне заняття в закладі дошкільної освіти» – 20.10.2020 р., метою якого було активізувати потребу вихователів вдосконалювати свої професійні вміння та здібності, спонукати до творчого саморозвитку.
 2. Семінар-тренінг «Імідж сучасного вихователя ЗДО» – 24.04.2021 р., метою якого було: розширити знання про професійний імідж та його складники, визначити основні якості сучасноговихователя, акцентувати увагу вихователів на необхідності удосконалення педагогічного іміджу, формувати вміння аналізувати власну професійну діяльність.

Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами.

10 грудня 2020 року в закладі пройшов конкурс педагогічної майстерності молодих спеціалістів «Педагогічна надія». У конкурсі взяли участь вихователі Федак В.Я., Росоха А.І., Матлах О.М., Канюк М.П. Конкурсанти успішно виконали домашнє завдання – підготували мультимедійні презентації «Один день із життя дітей в дитячому садочку», презентували візитку-резюме – розповіли про те, які стежинки привели їх до дитячого садка. Під час виконання завдання «Казка перед сном» продемонстрували казки-шумілки, супроводжуючи читання казки грою на дитячих музичних інструментах. А також розповіли про світ своїх захоплень. Переможців конкурсу було нагороджено дипломами та солодкими подарунками. Отже, Федак В.Я. перемогла у номінації “вихователь-толерантність”; Росоха А.І. – «вихователь-творчість», Матлах О.М. – «вихователь-старанність», Канюк М.П. – «вихователь-доброзичливість». Дякуємо нашим вихователям-початківцям за старанність та активну участь у конкурсі.

30.04.2021 р. – виставка «Великодні сувеніри» та створено фотозону для дітей.                                                                                                                                     Отже, план роботи ЗДО №28 у 2020/2021 н.р. можна вважати виконаним на задовільному рівні.

 

 

СТРУКТУРА ЗДО У 2021-2022 Н.Р.

 

з/п

      Вікова група Кількість     дітей               Вихователі
1 І молодша група «Малятко» 20 Парахоняк І.М., Гедьфалві Т.І.
2  ІІ молодша група

« Дзвіночок»

26   Федак В.Я., Росоха А.І.
3  Середня група №1 «Білочка» 19 Расулова М.М., Балаба К.В.
4 Середня група  №2

«Бджілка»

20  Гогна Н.В.,  Сабурова О.Д.
5 Старша група   №1

«Капітошка»

28 Штефанюк Д.Ю.,
6 Старша група   №2

«Сонечко»

27  Дідик С.М., Горняк Я.П.

 

З метою  підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку  педагогічний колектив дошкільного навчального закладу і надалі спрямовуватиме свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЗДО НА 2020/2021 Н.Р.:

Виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2020-2021 навчальному році та враховуючи потреби у розвитку  дітей,  покращення  їхнього  здоров`я упродовж дошкільного дитинства, зважаючи на те, що гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя, для забезпечення наступності між ланками освіти: дошкільною та початковою в умовах освітньої реформи ,,Нова українська школа” та враховуючи особливості роботи закладу дошкільної освіти  в умовах карантину через поширення інфекції  COVID-19, педагогічний колектив визначає основні завдання на 2021-2022 навчальний рік:

 

 1. Продовжувати формувати у дітей необхідні компетенції, навички самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
 2. Формувати здоров’язбережувальну компетентність дитини: знайомити з умовами збереження власного здоров’я, значенням рухової активності та безпечного харчування в зміцненні здоров’я, впливом природних чинників на стан здоров’я. Виховувати у дітей ціннісне ставлення до чистоти довкілля як важливої умови безпечного проживання людини у природному середовищі.

 

 1. Створити умови для функціонування інклюзивної групи в ЗДО та забезпечити здійснення індивідуального психолого-педагогічного супроводу дітей, що виховуються в інклюзивній групі.
 2. Розпочати роботу щодо створення внутрішньої системи якості освітньої діяльності закладу.

Організація діяльності закладу дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році залежатиме від епідемічної ситуації у регіоні. Рішення щодо обрання сценарію, за яким буде відбуватись діяльність закладу, ухвалюватиме регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, залежно від особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні. За сприятливої епідемічної ситуації  та відповідного рішення зазначеної комісії, заклад працюватиме у звичайному режимі, створивши максимально безпечні умови для вихованців та працівників.

Організація освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році здійснюватиметься відповідно до Законів України ,,Про освіту”, ,,Про дошкільну освіту”, Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 ,,Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),  та інших нормативно-правових актів.

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти

 • Базовий компонент дошкільної освіти України .
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку ,,Українське дошкілля” (нова редакція),
 • Лист МОН України від 10.08.2021 № 1/9-406«Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 н.р.»
 • Лист МОН України від 09.08.2021 № 1/9-484 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»
 • Лист МОН України від 16.03.2021 № 1/9-148«Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти».
 • Постанова КМ України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

Постанова КМ України від 10.04.2019 № 530 «Порядок організації діяльності інклюзивних групу закладах дошкільної освіти»

 • Лист МОН та МОЗ Українивід 25.06.2020 № 1/9 – 348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»
 • Лист МОН та МОЗ Українивід 07.07.2021 № 1/9 – 347 «Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти»
 • Лист МОН Українивід 07.07.2021 N 1/9-344 «Про планування роботи закладу дошкільної освіти на рік».
 • Лист МОН України від 26.07.2021 № 4.5/2170-21  «Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення».
 • Наказ МОН України від 20 .04. 2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»
 • Наказ МОН України від 16 .01. 2020 року № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»
 • Наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 року № 01-11/71 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти»

 

 • Лист МОН України від 12.12.2019  № 1/9-765. «Щодо організації  мкдико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти» .
 • Лист МОН України від 19.04.2018№1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»
 • Лист МОН України від 25.07.2016 №1/9-396 «,Про організацію національно-патріотичного виховання»
 • Лист МОН України лист від 16.03.2012 №1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період».
 • Наказ МОНУкраїни від 16 .04. 2018 року № 372 «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»
 • Лист МОН України лист від 02.09.2016 №1/9- 454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»
 • Лист МОН України лист від 02.09.2016 №1/9- 456 «Щодо організації  фізкультурно-рздоровчої роботи  у дошкільних навчальних закладах»

Лист МОН України лист від 20.10.2016 №1/9-  561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»

 

ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУР  КОЛЕГІАЛЬНОГО  УПРАВЛІННЯ

 

№ з/п Зміст роботи

 

Дата Відповідальні При-мітка
2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ

 

   

1. Про організацію діяльності ЗДО у 2021/2022 навчальному році

Про фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти

 

2. Звіт адміністрації і профспілкового комітету про виконання колективного договору за 2021 рік.

 

3. Про  укладання нового колективного договору між адміністрацією ЗДО №28 та профспілковою організацією закладу

 

4. Звіт директора з питань статутної діяльності у 2021 – 2022 н.р.

 

 

вересень

 

 

 

 

січень

 

 

 

За потреби

 

 

червень

 

Горняк Я.П.

 

 

 

 

Горняк Я.П.

Штефанюк Д.Ю.

 

 

 

Горняк Я.П.

Штефанюк Д.Ю.

 

 

Горняк Я.П

 

 

2.2. ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ
   

І.Тематично-настановча

 «Організація роботи закладу дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році: нові виклики та можливості»

1.Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2. Підсумки літнього оздоровчого періоду.

3. Підсумки конкурсу-огляду з підготовки  груп до 2021-2022 н. р.

4. Вибір  освітніх програм та методичних посібників для організації освітнього процесу у 2021-2022н.р.

5. Визначення плану роботи закладу та педагогічного навантаження  працівників.

6. Обговорення та затвердження форм планування освітнього процесу, режиму дня та розкладу занять.

7. Організація харчування в ЗДО.

8.Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р.

 

 

ІІ.Тематична

«Створення та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗДО №28»

1.Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2. Обговорення проєкту Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗДО № 28.

3. Схвалення Положення ( у разі відсутності пропозицій та зауважень).

 

ІІІ.Тематична

«Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом; реалізація проєктної діяльності»

1.Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради

2.Завдання освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» (за програмою  «Українське дошкілля»)

3.Стан роботи з формування екологічної свідомості у дошкільників.

4.Екологічна стежина як інноваційний вид освітніх технологій екологічного виховання.

5.Вплив пошуково-дослідницької діяльності на розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку ( з досвіду роботи).

 

ІV.  Підсумкова

«Результативність роботи педагогічного колективу у 2021-2022 навчальному році»

1 . Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради

2. Аналіз  результатів моніторингу якості  освітньої діяльності колективу ЗДО у 2021 – 2022 н.р.

3. Підсумки моніторингу  обов’язкових компетентностей  та результатів освіти дошкільників 6 (7) років, забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.

4. Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу (основні напрямки, труднощі та можливості).

5. Творча взаємодія учасників освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти.

6. План роботи закладу на літній оздоровчий період 2022р.

 

 

 

 

 

Серпень 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

 

Сусак О.С.

Грняк Я.П.

 

сестра медична

 

Сусак О.С.

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

 

Сусак О.С.

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

 

 

Сусак О.С

 

Штефанюк Д.Ю.

 

Росоха А.І.

 

 

Дідик С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

 

Сусак О.С.

 

 

Дідик С.М.

 

 

 

 

Губаль С.В.

 

 

РасуловаМ.

 

Горняк Я.П.

 

 

2.3. ВИРОБНИЧІ НАРАДИ

 

  І.1. Про організацію діяльності закладу дошкільної освіти в 2021/2022 навчальному році та дотримання санітарно-епідеміологічного режиму в ЗДО

2. Про результати огляду груп, кабінетів, робочих місць з підготовки до нового 2021/2022 навчального року

3. Про стан роботи щодо організації харчування дітей та виконання натуральних норм харчування у закладі дошкільної освіти

4. Затвердження графіків роботи всіх служб на 2021/2022 н.р.

5. Про стан охорони праці

 

ІІ.1. Аналіз організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

2. Готовність закладу до зимового періоду

3. Про стан роботи  щодо зниження захворюваності та дотримання санітарно-гігієнічних норм у ЗДО

4. Про дотримання законодавства з охорони праці та пожежної безпеки

 

ІІІ.1. Про підсумки проведення інвентарізації  у ЗДО

2. Підсумок роботи закладу за І півріччя 2021 – 2022 н.р.

3. Про затвердження графіку щорічних основних відпусток працівників

4. Про стан медичного обслуговування в ЗДО

5. Про дотримання вимог безпечного перебування дітей у закладі дошкільної освіти

 

ІV.1. Про виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками закладу дошкільної освіти

2. Про стан роботи щодо організації харчування дітей та виконання натуральних норм харчування у закладі дошкільної освіти

3. Організація роботи з охорони життя і здоров’я учасниківосвітнього процесу та цивільний захист в ЗДО

4. Підготовка ЗДО до роботи в літній період

 

Вересень

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

Травень

 

Горняк Я.П.

 

 

 

 

Сусак О.С.

 

 

сестра медична

 

Горняк Я.П.

 

 

 

Сусак О.С.

 

Семен М.М.

сестра медична

 

Горняк Я.П.

 

 

 

Гол. Бухг.

 

Горняк Я.П.

Штефанюк Д.Ю.

сестра медична

 

Сусак О.С.

 

 

 

Горняк Я.П.

 

 

сестра медична

 

 

Сусак О.С.

 

 

Горняк Я.П.

 

2.4. АДМІНІСТРАТИВНІ НАРАДИ

Про організацію гурткової роботи.

Про підготовку до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період.

Про виконання індивідуальних програм розвитку дітей з ООП.

Про аналіз харчування за 9 місяців та  аналіз стану заготівлі овочів на зимовий період.

Про підготовку та якість проведення  зимових свят та розваг.

Затвердження графіку відпусток.

Попередження булінгу в закладах освіти.

Про стан роботи щодо попередження дитячого травматизму.

Про проведення Тижня з цивільного захисту та з безпеки життєдіяльності.

Про організацію роботи дошкільного закладу в оздоровчий період

 

Вересень

Жовтень

 

Листопад

 

Грудень

 

 

 

 

Січень

Лютий

 

Березень

Квітень

 

Травень.

 

Горняк Я.П.

Семен М.М.

 

Сусак О.С.

 

сестра медична

 

Горняк Я.П.

 

Штефанюк Д.

Губаль С.В.

сестра медична

Сусак О.С.

 

Горняк Я.П.

2.5. АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ
Створення атестаційної комісії на 2021-2022 н.р.

Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії.

Вивчення педагогічної діяльності працівників, що підлягають атестації (відповідно до графіка).

 

Атестація педагогічних працівників.

До 20.09.2021

До 20.10.2021

 

 

До 15.03.2022

 

До 01.04.2022

Горняк Я.П.

 

Сусак О.С.

 

 

Члени атестаційної комісії

 

Члени атестаційної комісії

2.6. КОМАНДА СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ООП
Створення команди психолого-педагогічного супроводу.

 

Розробка та затвердження індивідуальної програми розвитку особи з ООП та індивідуального освітньного плану (у разі потреби).

 

Адаптація освітнього середовища до потреб та можливостей дитини з ООП.

 

Моніторинг виконання ІПР.

 

Перегляд індивідуальної програми розвитку.

 

Вивчення психічного розвитку дитини з ООП.

Надання консультацій батькам особи з ООП.

З моменту зарахування дитини з ООП

Протягом 15 днів

 

 

 

 

Вересень

 

грудень

березень

травень

 

(за потреби)

 

Постійно

 

 

За потреби

Горняк Я.П.

 

 

Команда супроводу

 

 

 

Білень М.М.

 

 

Сусак О.С.

 

Команда супроводу

 

Губаль С.В.

 

Губаль С.В

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Пріоритетні завдання методичної служби:

– спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти з метою цілісного підхіду до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного й предметного довкілля шляхом освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напряму забезпечення наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного й суспільного виховання;

– активізація творчого потенціалу педагогів  та адміністрації закладу щодо створення належних умов для дітей з ООП;

– надання допомоги педагогам закладу в  освоєнні форм організації  освітнього процесу з дошкільниками дистанційно (в умовах карантину- відео заняття, дидактичні ігри, завдання, робота з батьками вихованців тощо), сприяння  освоєння педагогами ІКТ.

 

3.1. Підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів

Створення творчої групи вихователів з метою наставництва над молодими спеціалістами та організація роботи у напрямках:

– виявлення знань та труднощів молодих педагогів у процесі навчально-виховної діяльності;

– складання   плану роботи наставників з молодими педагогами;

– проведення індивідуальних консультацій для молодих вихователів,зокрема:

методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу, організації різних видів  діяльності з дітьми, організація роботи з батьками;

– демонстрація кращих планів  освітньої роботи та документації молодих вихователів;

– обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок педагогів .

 

Участь педагогічних працівників у методичних заходах, засіданнях Школи професійного зростання педагогів ЗДО №28.

Участь молодих педагогів у роботі міської Школи вдосконалення педагогічної майстерності молодого педагога на базі ЗДО №38

 

 

 

Вересень

 

 

 

Упродовж року

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно графіка  управління освіти

Ужгород-ської  м/р

 

 

 

Горняк Я.П.

Сусак О.С.

 

Сусак О.С.

 

 

 

наставники

молоді спеціалісти

 

 

 

 

 

 

 

щомісяця

 

 

 

молоді спеціалісти

3.2. Семінари

Семінар-тренінг для молодих спеціалістів «Теорія розвитку»
« Ігрові технології в екологічному вихованні дошкільнят»

«Мнемотехніка для розвитку особистості та як засіб розвитку мовлення» «Використання комп’ютерних технологій для виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку»

 

Жовтень

 

Грудень

 

Лютий

 

 

Квітень

 

Дідик С.М.

 

Расулова М.М.

 

Гогна Н.В.

 

Балаба К.В.

3.3. Консультації

·       – «Інструктивно-методичні рекомендаці щодо організації освітньої діяльності у 2021-2022 н.р.»

·       Лист МОНУ від 10.08.2021 № 1/9-406

·       «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 н.р.»

Лист МОНУ від 16.03.2021 № 1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти».

– «Рухова активність дітей – запорука не лише їхнього фізичного, але й психічного  здоров’я»

– «Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників»

– «Як працюють «Знайки»: дослідна лабораторія в дитячому садку»

– «Вчимося діяти у конфліктах з батьками”

 

– «Мистецька освіта дошкільників: не відтворювання, а творчість»

– «Як вибирати книжки для дошкільників”

– «Формуваняя мотиваційної готовності дітей до навчання у школі»

 «Педагогічна і виховна цінність казки для дітей дошкільного віку»

 

 

Серпень

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

Листопад

 

Грудень

 

Січень

 

Лютий

 

Березень

Квітень

 

Травень

 

Сусак О.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Росоха А.І.

 

 

Расулова М.М.

 

Штефанюк Д.

 

Федак В.Я.

 

Слободян В.Й.

 

Губаль С.В.

Дідик С.М.

 

Гогна Н.В.

 

 

3.4. Колективні перегляди

Логіко-математична освітня лінія. «Чарівна скринька».

 

 

Листопад

 

 

Штефанюк Д.Ю.

 

3.5. Конкурси
  Конкурс-огляд з підготовки груп до нового навчального року.

Конкурс-виставка «Руками творяться дива»

Конкурс-виставка «Різдвяний віночок»

Конкурс для вихователів «Краще перевтілення»

Конкурс-виставка «Великоднє диво»

 

Серпень

 

Жовтень

 

Грудень

Лютий

 

Квітень

Сусак О.С.

 

Вихователі

 

Вихователі

Парахоняк І.М.

 

Вихователі

 

3.6. Самоосвіта

Складання плану самоосвіти на 2021-2022н.р.

Організація та координація діяльності педагогів щодо поглибленої роботи над індивідуальною науково-методичною проблемою

Поповнення «Портфоліо вихователя» новими розробками.

Проведення педагогічних годин, спрямованих на підвищення якості освітнього процесу.

Ознайомлення педагогічного колективу з новинками науково-методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

Організаційні наради, індивідуальні консультації з метою  надання методичної допомоги молодим спеціалістам.

 

Вересень

 

Вересень

 

 

 

Упродовж року

 

Щовівтор-ка

 

1 раз на місяць

 

1 раз на місяць

 

 

Вихователі

 

Сусак О.С.

 

 

 

Вихователі

 

 

Горняк Я.П.

Сусак О.С.

 

 

Сусак О.С..

 

 

Сусак О.С.

 

 

3.7. Тематичні тижні

Тиждень безпеки «Безпека на дорозі – безпека життя»

«Рух і гра – це здоров’я і життя»

«У світі чарівної книги»

«В гості казка завітала»

Подорожуємо Україною

Театральний тиждень

Екологічний тиждень

Тиждень безпеки «Хай дитина знає кожна: жартувать з вогнем не можна»

«Безпечне літо – щасливе літо»

Дні здоров’я (остання п’ятниця місяця)

 

 

Вересень

 

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

 

Травень

 

 

 

 

 

 

Вихователі

 

3.8. Заходи з атестації
  Уточнити перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників.

Затвердити план атестації на 2021-2022н.р.

Видати наказ по ЗДО про підготовку та проведення атестації.

Провести засідання атестаційної комісії.

Вивчити систему роботи педагогів, які атестуються.

Видати наказ по ЗДО за результатами атестації та ознайомити з ними педагогічний колектив.

Курсова підготовка:

директор –                      Горняк Я.П.

вихователі   –                  Штефанюк Д .Ю.

асистент вихователя –   Білень М.М.

Атестація:

– вихователь Штефанюк Д.Ю.

– психолог Губаль С.В.

Серпень

 

 

Вересень

 

 

 

у між- атестацій-ний період

Квітень

 

 

Згідно реєстрації у ЗІППО

 

упродовж 2021-2022 н.р

Сусак О.С.

 

 

Горняк Я.П.

 

 

Сусак О.С.

 

 

 

Горняк Я.П.

 

 

 

 

 

Атестаційна комісія І рівня

Атестаційна комісія ІІ рівня

3.9. Система моніторингу якості освіти
  Моніторинг розвитку компетентності дітей:

–        сенорний та логіко-математичний розвиток

–        художньо-естетичний та креативний розвиток

–        соціально-моральний розвиток

–        мовленнєвий розвиток

–        фізичні вміння та навички

–        навички ігрової та трудової діяльності

      –  готовність дитини до навчання у  школі.

Моніторинг професійної компетентності педагогів:

– професійна самодіагностика

– вивчення умов реалізації вибраних програм і технологій

– виявлення прихованих резервів, потенційних можливостей кожного педагога

– аналіз, оцінка і обговорення результатів вивчення.

 

 

 

 

1-2 тижні жовтня

3-4 тижні

листопад

грудень

 

січень

квітень

 

березень

 

травень

 

 

 

 

Листопад

Січень

 

Березень

 

Травень

 

 

 

Сусак О.С.

 

Слободян В.Й.

 

Губаль С.В.

 

Сусак О.С.

Слободян В.Й

 

 

 

Дідик С.М.

 

 

 

Вихователі

Сусак О.С.

 

 

Губаль С.В.

 

 

Горняк Я.П.

ІV. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1. Оснащення приміщень закладу та ігрових майданчиків  

 

.
  Поповнювати групи ігровим та роздатковим матеріалом для організації життєдіяльності дітей

Проводити доукомплектування службових приміщень інвентарем та матеріалами

Завезти пісок до пісочниць на ігрових майданчиках

Ремонт і фарбування обладнання  на території закладу

упродовж року

 

 

за потреби

 

вересень травень

 

Вихователі

 

 

 

Горняк Я.П.

Семен М.М.

 

Семен М.М.

Семен М.М

4.2. Благоустрій території
  Розбивка клумб та висадка цибулин нарцисів та тюльпанів

Проведення      акції      «Зелена весна»: озеленення території закладу багаторічними рослинами та деревами. Організувати весняні роботи по впорядкуванню території закладу.

вересень

 

 

березень

 

березень- квітень

Семен М.М.

помічники вихователів

Горняк Я.П. Семен М.М.

Семен М.М.

помічники

вихователів

 

4.3. Ремонт приміщень

Поточні ремонти:

– групових приміщень

–  харчоблоку;

–  коридорів;

– сходів

 

упродовж року Семен М.М.
4.4. Придбання меблів, обладнання

Поповнити групи м’яким інвентарем

Часткове придбання столового та чайного посуду у всі вікові групи

Заміна дитячих шаф для одягу

Заміна ліжок

Облаштування ресурсної кімнати

 

 

за потреби

 

 

упродовж року

 

 

Горняк Я.П. Семен М.М.

4.5. Здійснення  контролю :

–        за організацією харчування

–        за санітарним станом у групах та на ділянках закладу

–        за виконанням правил пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності

 

 

постійно

 

Горняк Я.П.

4.6. Перевірка правил виконання  трудового розпорядку. система-тично Горняк Я.П.
4.7. Забезпечити своєчасне проходження працівниками ДНЗ медичного обстеження. згідно графіка Медична сестра
4.8. Проводити інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності. упродовж року Горняк Я.П.
 

V.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

5.1. Взаємодія з батьками a6o законними представниками дітей

 

Загальні батьківські збори

1. Пріоритетні напрямки роботи закладу дошкільної освіти в 2021/2022 н.р.

1.     2. Організація гурткової роботи

2.     3. Взаємодія батьків та педагогічного колективу ЗДО у роботі з попередження дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей.

3.     4. Обрання складу ради закладу

5. Різне

 

1. Про підсумки роботи колективу з організації життєдіяльності дітей в ЗДО у 2021/2022 н.р.

2. Звіт директора про організацію роботи ЗДО та використання бюджетних коштів

3. Організація харчування дітей в літній оздоровчий період.

4. Різне

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

Горняк Я.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горняк Я.П.

 

 

 

Групові батьківські збори

 

І молодша група

1. Перший крок у дитсадок – рекомендації щодо адаптації дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти (зустріч за круглим столом)

2. Дитина пізнає світ: основні чинники пізнавальної та творчої активності малюка

3. Роль сенсорного виховання у розвитку особистості дитини раннього віку

 

Молодша група

1.    1. Завдання і зміст організації освітнього процесу з дітьми 4-го року життя відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

2.      2. Логіко-математичний розвиток дитини молодшого дошкільного віку

3. Моя сім’я – що може бути дорожче!

1.

Середня група:

3.    1. Завдання і зміст організації освітнього процесу з дітьми 5-го року життя відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

2. Сучасні підходи до екологічного виховання дошкільнят.

3. Моральне виховання дошкільника в родині та дошкільному закладі

 

Старша група:

1. Готуємося до школи разом: спільна робота ЗДО та сім’ї у формуванні життєвої компетентності дитини старшого дошкільного віку

2. Психологічна готовність дітей до школи в умовах впровадження стандартів Нової української школи

3. Як ми підросли та чого навчилися: підсумки моніторингу житттєвої компетентності шестирічок

 

 

Вересень

 

Вихователі

Психолог

  Спільні акції:

 

– «Закарпаттю – чисте довкілля» (благоустрій території ЗДО);

– «Ігрові майданчики»

 

упродовж року колектив ЗДО

батьки

   

Робота з соціально незахищеними сім’ями:

 

– скласти соціальний паспорт ЗДО;

– внести корекцію в соціальний паспорт ЗДО;

– подати списки дітей на надання пільг

 

 

 

Вересень

Упродовж року

 

 

вихователі

Горняк Я.П.

 

 

 

 

 

VІ. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ                                 ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

№ з/п Вид контролю

 

Зміст контролю Термін Форма узагальнення Відпові-

дальний

При-

мітка

1. Оперативний Готовність груп до нового навчального року

 

вересень акт перевірки

наказ

Горняк Я.П.

Сусак О.С.

2. Вибірковий Планування освітньо-виховної роботи

 

Дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми

Упродовж року нарада

при директорові

Горняк Я.П. Сусак О.С.
3. Тематичний Створення умов для всебічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами грудень довідка Горняк Я.П.

Сусак О.С.

4. Попереджу-вальний Підготовка педагогів до робочого дня

 

Вивчення роботи вихователів, що атестуються

листопад – січень довідка Горняк Я.П.

Сусак О.С.

члени АК

 

5. Епізодичний Систематичність і рівень проведення  музичних свят, розваг, ранків 10 – 04 довідка Горняк Я.П.  Сусак О.С.
6. Тематичний Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі ЗДО

 

березень довідка Горняк Я.П.

Сусак О.С.

7. Оперативний Організація  харчування в групах протягом

року

нарада при

директорові

 

Горняк Я.П.
8. Комплексний Комплексне вивчення рівня підготовки дошкільників до навчання в умовах НУШ» травень довідка Горняк Я.П.

Сусак О.С.

 

VІІ. СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ВІЛЬНОГО                                  ВІД БУДЬ-ЯКИХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА

7.1. Організація та проведення  наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування). Ознайомлення та обговорення нормативно-інструктивних документів, наказів, рішень, методичних рекомендацій МОН України, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти. Вересень Горняк Я.П.

Губаль С.В.

7.2.  Забезпечення методичного та психологічного супроводу працівників ЗДО щодо формування соціальних компетентностей і навичок запобігання та протидію булінгу (цькуванню). Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування). Вересень Губаль С.В.
7.3. Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в дитячому та педагогічному колективах. Жовтень Губаль С.В.
7.4. Діагностування рівня  тривожності, скринінг страхів дошкільників старших груп, визначення емоційних станів дітей. Упродовж року Губаль С.В.
7.5. Забезпечення інформаційно-просвітницької, профілактичної діяльності щодо запобігання та протидію булінгу (цькуванню). Створення (оновлення) розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти. Упродовж року Відповідальнтй за роботу сайту
7.6. Забезпечення раннього виявлення та термінове повідомлення про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти. Складання банку даних дітей  «групи ризику». Упродовж року Губаль С.В.
7.7. Підготовка методичних рекомендацій, тематичних буклетів, порадників  для педагогів: – «Насилля у дитячому садку: міф чи реальність»; – «Проблема насилля стосується кожного». Січень-квітень Губаль С.В.
7.8    Проведення дидактичних ігор з вихованцями: – «Права та обов’язки дітей», – «Відкритий мікрофон», – «Лото настроїв», – «Добери почуття», – «Порівняй героїв казок», інші. Упродовж року Вихователі
7.9.

 

  Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків, позитивного мікроклімату в колективі. Упродовж року Вихователі
7.10 Спостереження за психологічним мікрокліматом в дитячому колективі,  міжособистісною поведінкою Упродовж року Губаль С.В.
7.11 Проведення анкетування батьків з питань запобігання та протидії булінгу (цькуванню). Упродовж року Губаль С.В.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Додаток 1

 до Плану роботи ЗДО №28

на 2021-2022н.р.

                     

 

Комплексний план

заходів щодо організації роботи з охорони праці                                                     та безпеки життєдіяльності

у закладі дошкільної освіти №28 загального розвитку                                                   Ужгородської міської ради Закарпатської області

на 2021-  2022  навчальний рік

 

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний
1 Провести огляд та випробування  обладнання  на ігрових  майданчиках До 01.09.2021 Комісія
2 Провести перевірку стану пожежної безпеки навчальних, підсобних та інших приміщень, усунути виявлені недоліки. Щоквартально Відповідаль-ний за пожежну безпеку
3 Перевірити:

–    стан освітлювальної електромережі та електроустаткування;

–    наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

 

До 01.09.2021 Відповідальні за електро-

господарство та пожежну безпеку

4 Перевірити стан евакуаційних шляхів та системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій До 01.09.2021 Відповідаль-ний за пожежну безпеку
5 Провести повторні інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з усіма працівниками та зробити відповідні записи у журналі реєстрації інструктажів Серпень 2021

Лютий 2022

 

Семен М.М.

6 Організувати перевірку захисного заземлення і опору ізоляції електромереж До 01.09.2021 Відповідаль-ний за електро-

господарство

7 Переглянути і поновити нормативно-правові акти  з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: Вересень              2021  . Горняк Я.П.
8 Контролювати ведення журналів реєстрації нещасних випадків з працівниками та вихованцями Постійно Горняк Я.П.
9 Посилити контроль за дотриманням протипожежного режиму в ЗДО. Забезпечити справність приладів опалення, електроустановок, технологічного обладнання. Постійно Відповідальні за дотримання проти-

пожежного стану приміщень

10 Провести практичні заняття щодо відпрацювання з працівниками евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежі Вересень 2021

Січень 2022

Відповідаль-ний за пожежну безпеку
11 Організовувати чергування осіб, відповідальних за стан протипожежної безпеки на об’єктах, у місцях з масовим перебуванням людей та під час проведення свят чи інших масових заходів Постійно під час масових заходів Відповідальний за пожежну безпеку
12  На видних місцях та біля телефонів вивісити таблички із зазначенням номерів телефонів термінового виклику Сусак О.С.
13 Здійснювати періодичні огляди вогнегасників. У разі негативних результатів огляду, закінчення гарантійного терміну експлуатації, після застосування за призначенням направляти відповідні вогнегасники на ПТОВ  Щомісяця  Відповідальний за пожежну безпеку у ЗДО
14  Провести Тиждень з вивчення Правил дорожнього руху «Безпека на дорозі – безпека життя» Вересень Вихователі
15 Провести Тиждень  протипожежної безпеки «Хай дитина знає кожна: жартувать з вогнем не можна» Квітень Вихователі
16 Поновити інформаційні стенди з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Упродовж року Сусак О.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Додаток 2

 до Плану роботи ЗДО №28

на 2021-2022н.р.

                     

 

 

План спільної роботи

ЗДО №28  та УСШ №3    

на 2021/2022 н.р.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка
1. Взаємодія ЗДО і школи    
1.1 Провести відвідування уроків інтегрованого курсу «Я досліджую світ» вихователями старших груп ЗДО, проаналізувати переглянуту діяльність вчителя.

 

жовтень

 

Сусак О.С.
1.2. Провести відвідування занять з грамоти та математики у ЗДО вчителями, проаналізувати діяльність вихователів. квітень Сусак О.С.

Вихователі

1.3. Провести екскурсії з дітьми старших груп:

·        – на подвір’я школи

·        – у шкільну бібліотеку

– на урок

 

вересень

жовтень

квітень

Вихователі
1.4.

 

Провести спільні виставки дитячих робіт:

–        Золота осінь

–        Різдвяний віночок

–        Великоднє диво

 

 

жовтень

грудень

квітень

Сусак О.С.
1.5.

 

Провести спільні свята та розваги:

– «Осінній ярмарок»

– « Зимова казка»

– «Свято матері»

-«Школо, двері відчиняй»

 

згідно плану

 

Сусак О.С. Слободян В.Й.

Вихователі

2. Партнерська співпраця учасників освітнього процесу  
2.1.  Круглий стіл «Як підготувати дошкільника до навчання в НУШ» лютий Сусак О.С.
2.2. Семінар практичного психолога ЗДО « Чи готова ваша дитина до навчання у школі?» квітень Губаль С.В.
3. Консультації для батьків  
 

3.1.

 

3.2.

 

 

3.3.

 

 

·

Як визначити, чи готова ваша дитина до школи?

Як обрати заклад освіти та позашкільний заклад відповідно до потреб дитини.

Адаптаційний період у школі – підтримка і гіперопіка»

·

 

 

березень

 

квітень

 

 

 

травень

Вихователі

Губаль С.В.

 

Представники УСШ№3 (за згодою)

 

Вихователі

Вчителі     (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 до Плану роботи ЗДО №28

на 2021-2022н.р.

                     

 

 

План музичних свят та  розваг на  2021/2022 н. р.

 

 

Місяць №з/п Зміст роботи/тематика Вікова група Відповідальні Місце проведення Примітка
 

 

 

Вересень

1 «Незнайко в дитячому садку» всі групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
2 «Про своє здоровя дбай – бігай, повзай  і стрибай»           (До Дня фізкультури і спорту) всі групи фіз. інструктор муз. зала,

ігровий майданчик

 
3 «Всеукраїнський  Дня довкілля» старші групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
 

Жовтень

1 «Козацькі розваги» старші групи фіз. інструктор муз. зала,

ігровий майданчик

 
2 «Осінь золотава» молодша група муз.керівник

вихователі

муз. зала  
3 «Осінь-чарівниця» середні групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
 

Листопад

1 «Правила безпеки знай та здоровим зростай» старші групи фіз.інструктор

вихователі

муз. зала  
2 «В гостях у зубної феї» (День здоров’я) середні групи фіз.інструктор

вихователі

муз. зала  
3 «В гості казка завітала» всі групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
 

 

Грудень

1 «Святий Миколай, ти  до нас  завітай» старші групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
2 «Ось вона – люба ялинонька» молодша група муз.керівник

вихователі

муз. зала  
3 «Новий рік вже на порозі» середні групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
4 «Новорічні пригоди» старші групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
 

Січень

1 «Веселі змагання» всі групи фіз.інструктор

 

муз. зала  
2 «Подорожуємо Україною» старші групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
 

 

Лютий

1 «Зустріч Зими з Весною» старші групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
2 «З фізкультурою дружимо – виростаємо дужими»

 

середні групи фіз.інструктор

 

муз. зала  
 

Березень

1 «Ми не забудемо тебе, Тарасе» середні та старші групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
2 «Сонечко, як м’ячик, разом з нами скаче» (День здоров’я) середні та старші групи фіз.інструктор

 

муз. зала

ігровий майданчик

 
 

Квітень

1 «Великодній віночок» старші групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
2 Спортивне свято «Вийся, віночку» всі групи фіз.інструктор

 

муз. зала  
 

 

 

 

Травень

1 «Подарунок для матусі» молодша група муз.керівник

вихователі

муз. зала  
2 «Чарівне дерево сюрпризів» середні групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
3 «День Матері» старші групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
4 «Про вогонь нам треба знати – з ним не можна жартувати!» середні та старші групи муз.керівник

вихователі

муз. зала  
5 «Чудова планета – дитячий садок» (Випускний ) старші групи муз.керівник

вихователі

муз. зала