Меню на середу 8 лютого Сніданок: Банош по-гуцульськи з твердим сиром. Хліб цільнозерновий з маслом. Молоко. Обід: Суп гороховий з грінками. Вареники з м’ясом. Компот з фруктів. Вечеря: Салат з капусти і моркви. Куліш (крупа пшоняна) з курячим м’ясом. Чай трав’яний.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2020 рік

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за 2020 рік
КОДИ
Установа Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області за ЄДРПОУ 35045548
Територія Ужгород за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     –
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     –
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 – Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 – Надання дошкільної освіти
Періодичність: річна
Одиниця виміру:  грн. коп.
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів –  усього Х 010 6 282 190,00 6 282 190,00 6 265 201,25 6 265 201,25
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 6 282 190,00 6 265 201,25 6 265 201,25
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 5 228 030,00 5 228 027,99 5 228 027,99
Оплата праці 2110 040 4 272 150,00 4 272 150,00 4 272 149,41 4 272 149,41
Заробітна плата 2111 050 4 272 150,00 4 272 149,41 4 272 149,41
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060
Нарахування на оплату праці 2120 070 955 880,00 955 880,00 955 878,58 955 878,58
Використання товарів і послуг 2200 080 1 052 160,00 1 036 970,01 1 036 970,01
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 193 200,00 193 175,33 193 175,33
202100000024183539 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ Кошти на реєстраційному рахунку ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 15 060,00 15 060,00 15 057,51 15 057,51
Продукти харчування 2230 110 309 900,00 309 900,00 309 900,00 309 900,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 118 130,00 118 041,10 118 041,10
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 415 870,00 415 870,00 400 796,07 400 796,07
Оплата теплопостачання 2271 160
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 30 050,00 30 048,59 30 048,59
Оплата електроенергії 2273 180 180 820,00 165 813,88 165 813,88
Оплата природного газу 2274 190
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 205 000,00 204 933,60 204 933,60
Оплата енергосервісу 2276 210
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360 2 000,00 203,25 203,25
Капітальні видатки 3000 370
Придбання основного капіталу 3100 380
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
202100000024183539 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ Кошти на реєстраційному рахунку ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450
Реконструкція  та  реставрація 3140 460
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550
Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570
Надання внутрішніх кредитів 4110 580
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610
Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видатки 5000 640 X 313 330,00 X X X
X
202100000024183539 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ Кошти на реєстраційному рахунку ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник Яна ГОРНЯК
Головний бухгалтер Оксана КУТ
” 16 ” січня 2021р.