Меню на середу 8 лютого Сніданок: Банош по-гуцульськи з твердим сиром. Хліб цільнозерновий з маслом. Молоко. Обід: Суп гороховий з грінками. Вареники з м’ясом. Компот з фруктів. Вечеря: Салат з капусти і моркви. Куліш (крупа пшоняна) з курячим м’ясом. Чай трав’яний.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)

Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)
за 2020 рік
КОДИ
Установа Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області за ЄДРПОУ 35045548
Територія Ужгород за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     –
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     –
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 – Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 – Надання дошкільної освіти
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього X 010 370 000,00 191 014,56 174 751,21 X X X X 215 658,90
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 178 985,44 X X X X 174 751,21 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 X X X X X X X X
X
X
202100000024184026 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» X 040 X X X X X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 X X X X X X X X X X
Фінансування X 060 191 014,56 X X X X X X X X X X X
Видатки – усього X 070 370 000,00 X X X X X 150 106,87 X X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 080 370 000,00 X X X X X 150 106,87 X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 X X X X X X X
Оплата праці 2110 100 X X X X X X X
Заробітна плата 2111 110 X X X X X X X
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120 X X X X X X X
Нарахування на оплату праці 2120 130 X X X X X X X
Використання товарів і послуг 2200 140 370 000,00 X X X X X 150 106,87 X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 X X X X X X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 X X X X X X X
Продукти харчування 2230 170 370 000,00 X X X X X 150 106,87 X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 X X X X X X X
Видатки на відрядження 2250 190 X X X X X X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 X X X X X X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 X X X X X X X
Оплата теплопостачання 2271 220 X X X X X X X
Оплата водопостачання  та  водовідведення 2272 230 X X X X X X X
Оплата електроенергії 2273 240 X X X X X X X
Оплата природного газу 2274 250 X X X X X X X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 260 X X X X X X X
Оплата енергосервісу 2276 270 X X X X X X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 X X X X X X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 X X X X X X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 X X X X X X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 X X X X X X X
Поточні трансферти 2600 340 X X X X X
X
X
202100000024184026 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 X X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X X
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 X X X X X X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 X X X X X X X
Стипендії 2720 400 X X X X X X X
Інші виплати населенню 2730 410 X X X X X X X
Інші поточні видатки 2800 420 X X X X X X X
Капітальні  видатки 3000 430 X X X X X X X
Придбання основного капіталу 3100 440 X X X X X X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 X X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 X X X X X X X
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470 X X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 X X X X X X X
Капітальний ремонт 3130 490 X X X X X X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 X X X X X X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 X X X X X X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 X X X X X X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 X X X X X X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 X X X X X X X
Капітальні трансферти 3200 580 X X X X X X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X X X
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X
X
X
202100000024184026 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капітальні трансферти населенню 3240 620 X X X X X X X
Керівник Яна ГОРНЯК
Головний бухгалтер Оксана КУТ
” 16 ” січня 2021р.